Àrees

3Escudos-todos

Política autonòmica

Informació sobre el sistema autonòmic espanyol, el seu règim jurídic i les relacions de l'Administració General de l'Estat amb les Comunitats Autònomes.

Politica-local-personas

Política Local

Informació sobre les accions desenvolupades pel Ministeri en l'àmbit local, en els vessants de la cooperació tant institucional com a econòmica. Així mateix, podrà accedir al Sistema d'Informació Local i a la normativa sobre el règim local.

LogoParaWeb

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa a l’Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. Hi participen nombroses autoritats públiques de l’AGE, les comunitats autònomes i EELL a fi de garantir els drets dels ciutadans i les empreses en el mercat interior.

Gobernanza Pública

Marco normativo estable y adaptado a las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas