Participació de les Comunitats Autònomes en els Assumptes europeus

Esp-Franc-Port

Cooperació Transfronterera i Territorial

Informació sobre la cooperació entre entitats territorials de països fronterers pertanyents al Consell d'Europa i sobre les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial en l'àmbit de la Unió Europea

Consell d'Europa i OCDE

En l'àmbit d'altres organitzacions internacionals que actuen a nivell europeu i fins i tot mundial, i de les quals Espanya forma part, s'ha incrementat en els últims anys el treball conjunt, l'intercanvi d'informació i de criteris, així com l'adopció de pràctiques administratives comunes que s'han estès també a les Administracions territorials, de manera que en l'actualitat l'activitat d'aquestes organitzacions no és possible sense la participació final de les regions i entitats locals dels diferents Estats.

Comunitats autònomes i Unió Europea

La participación de España en la Unión Europea, iniciada en 1986, y el gradual incremento de las competencias que los sucesivos Tratados comunitarios han ido atribuyendo a las Instituciones europeas tiene efecto directo sobre la organización política interna y sobre las competencias que la Constitución de 1978 atribuyó a las Comunidades Autónomas. Estos efectos son especialmente relevantes en el ámbito de las competencias comunitarias exclusivas, y en concreto respectos de la política de competencia; pero también son intensos en el ámbito de las competencias compartidas, como en agricultura y pesca, medio ambiente, política de cohesión, política social, protección de los consumidores, transportes o energía. Esta situación se ha resuelto en el ámbito español mediante el establecimiento de un sistema de cooperación que hace posible la participación autonómica en los órganos de las instituciones en los que se elaboran y adoptan los actos comunitarios.