Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 

"Una manera de fer Europa"

 


PROGRAMA OPERATIU *PLURIRREGIONAL D'ESPANYA (*POPE)

<br/>PROGRAMA OPERATIU *PLURIRREGIONAL D'ESPANYA (*POPE)

 

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local és un dels dos Organismes Intermedis que gestionen l'Eix 12 (Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya.

 

► Normativa i guies

Disposicions de caràcter general aprovades per les autoritats europees i/o nacionals i guies divulgatives.

► Convocatòries en el marc de l'eix 12 (Desenvolupament Urbà, Sostenible i Integrat)

Informació sobre les convocatòries d'ajudes realitzades en el marc de l'eix 12 del Programa Operatiu, per a la selecció d'Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat.

► Informació i orientacions a les entitats beneficiàries 

Informació específica de l'Organisme Intermedi a les entitats beneficiàries, sobre aspectes rellevants per a la gestió de les ajudes, així com documentació de cursos, jornades, etc.

 

 


MESURES I COMPROMISOS EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU

MESURES I COMPROMISOS EN LA LLUITA CONTRA EL FRAU<br/>

 

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local ha adoptat una sèrie de mesures i compromisos per lluitar contra el frau. Aquí podrà trobar informació sobre les mesures que aquest Organisme Intermedi ha adoptat, així com una altra diversa documentació divulgativa en la lluita contra el frau.

 

► Mesures i compromisos en la LLUITA CONTRA EL FRAU