Els estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya se situen en 477.846 al novembrePer sectors, el de l'Hostaleria és el que ha atret un major nombre de treballadors estrangers en el règim general. Entre els autònoms, destaca el sector del comerç i la reparació de vehicles.

20-12-2018

El nombre mitjà d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a Catalunya va aconseguir els 477.846, la qual cosa suposa un creixement interanual del 9,24%. En tota Espanya, la mitjana d'afiliats estrangers es va situar en 1.981.080.

El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha publicat l'estadística d'afiliats estrangers a la Seguretat Social del mes de novembre per comunitats autònomes, províncies, sectors (règim general) i països de procedència. Així mateix inclou els afiliats estrangers autònoms per sectors de producció.

El detall de les dades referides a Catalunya reflecteix que el total d'estrangers afiliats a la Seguretat Social en el règim general, ascendeix a 402.481 persones, el 84,23% del total. Aquesta xifra es divideix en tres conceptes: règim general pròpiament dit (355.355), règim agracio (15.882)  i persones emprades en el Sistema Especial d'Empleats de la Llar (31.744)

D'altra banda, es comptabilitzen els estrangers autònoms que, en el mes de novembre a Catalunya, van sumar 74.678, el 15,63% del total i els treballadors del mar, que van sumar 688 persones, el 0,14%.

Del total d'estrangers afiliats al novembre a la Seguretat Social a Catalunya, 157.602 són procedents de països de la Unió Europea (UE) i 320.244 de països no pertanyents a la UE.

La distribució del total d'estrangers per províncies, atorga 350.719 persones a la província de Barcelona, 52.378 a la de Girona, 32.216 a la província de Lleida i 42.533 a la de Tarragona.

En el quant als sectors d'activitat en els quals s'han ocupat els estrangers a Catalunya en el règim general, el que ha atret més treballadors és el relacionat amb l'hostaleria, seguit dels sectors del comerç i reparació de vehicles, activitats administratives i serveis auxiliars i el de la indústria manufacturera, en quarta posició. Entre els treballadors autònoms, les xifres varien lleugerament, situant-se el sector de comerç i reparació de vehicles en primera posició, seguit del sector de l'hostaleria i el de la indústria manufacturera.

Dins de la UE, els estrangers afiliats a Catalunya, tant al règim general com a autònom, procedeixen majoritàriament de Romania, Itàlia, França i Alemanya, per aquest ordre. De fora de la UE, el país del que procedeix el major nombre d'estrangers en relació amb el total, és el Marroc, seguit de Xina, Pakistan i Bolívia.

En la distribució per comunitats autònomes, amb un 24,12% del total, Catalunya se situa la primera d'Espanya en el nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social, gairebé quatre punts per davant de la següent que és la Comunitat Autònoma de Madrid (20,72%) i duplicant a Andalusia (11,93%)

Quant a la distribució per gènere, del total d'estrangers afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, 277.132 són homes i 200.714 són dones.