La delegada del Govern a Catalunya demana al suport per als PGE 2019 “els més socials de la història de la democràcia”La inversió per a Catalunya se situa en 2.261,67 milions.
El 20% de la societat catalana es beneficiarà de la pujada de les pensions i de la supressió del copago farmacèutic i la inversió en beques per a educació arribarà a 119.400 estudiants

15-01-2019

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha qualificat els Pressupostos Generals de l'Estat 2019 per a Catalunya com “els pressupostos més socials de la història de la democràcia”.

En una roda de premsa a Girona, Cunillera ha destacat que “aquests pressupostos preveuen més de 2.000 milions d'euros per a polítiques socials i són bons per als catalans i la seva vida quotidiana”. En aquest sentit, la delegada del Govern ha demanat el suport als comptes de l'Estat: “és una oportunitat que no es pot menysprear i més, tenint en compte la intenció de la Generalitat d'incrementar la seva despesa social”.

Els Pressupostos Generals de l'Estat 2019 suposen per a Catalunya un volum de recursos de 22.840 milions d'euros, amb 2.310,34 milions d'increment. La inversió es xifra en 2.261,67 milions, la qual cosa suposa 900 milions més que l'any anterior.

Inversió en polítiques socials

Teresa Cunillera ha posat l'accent en les mesures de caràcter social que preveuen els pressupostos, entre elles, la pujada de l'1,6% de les pensions (el 3% les mínimes) per un import de 110 milions d'euros, que beneficiarà al 20% de la societat catalana, un percentatge molt similar al que notarà en la seva butxaca la supressió del copago farmacèutic, al que es destinen 18,5 milions d'euros.

L'aposta del Govern per reduir les desigualtats en l'àmbit educatiu, es tradueix a Catalunya en un increment de la partida de beques que aconsegueix els 77,7 milions d'euros de la qual podran beneficiar-se 119.400 estudiants, en 5,9 milions en ajudes per a material escolar destinades a 55.903 beneficiaris i en una inversió de 3 milions d'euros per combatre la pobresa infantil, a través de les ajudes de menjador, entre altres actuacions.

Altres mesures de caràcter social recollides als pressupostos d'aquest any, amb impacte en la millora de la vida diària dels catalans i catalanes, són la recuperació de la cotització a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals (dependència), amb una inversió de 48,8 milions d'euros i un impacte en 27.893 beneficiaris i la recuperació del subsidi per desocupació per a majors de 52 anys, la inversió dels quals és de 34,5 milions i beneficiarà a 12.170 persones.

D'altra banda, els ajuntaments catalans comptaran amb 2 milions d'euros d'inversió per a programes destinats a combatre la Violència de Gènere i s'estima que 22.952 persones podran beneficiar-se d'aquestes inversions.

L'increment del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes compta amb una partida de 57 milions d'euros i un impacte en la població catalana de 36.080 beneficiaris.

Inversió en infraestructures de transport

Apropar, unir i connectar a la societat, aquest és el principal objectiu dels Pressupostos Generals de l'Estat 2019 per a Catalunya en matèria d'infraestructures.

Catalunya encapçala el rànquing de Comunitats Autònomes tant en despesa total com en inversió real del Grup Fomento. La inversió real puja un 57,1% fins als 1.875,16 milions que es distribueixen, entre altres actuacions de la següent manera: carreteres (152,2 milions), Ferrocarrils (1.381,67 milions), Ports (266,5 milions) i aeroports (76,27 milions).

ADIF augmenta les seves inversions en 600 milions fins a aconseguir els 856,75 milions d'euros que es destinaran, com a principals inversions a la xarxa de Rodalies (497,05 milions) i al Corredor Mediterrani (319,52 milions).

El pressupost d'ADIF-Alta Velocitat ascendeix a 277,29 milions. D'aquesta partida,  251,02 milions es destinarà a les línies d'explotació, 119 milions més que en 2018, especialment, a les rutes Vandellós-València (13,7 milions) i Tarragona-Vandellós (9,9 milions).

També s'incrementen les inversions de Renfe Operadora en 2019, que aconseguiran la xifra de 179,59 milions d'euros, un increment de 79,31 milions, en relació a 2018.

La partida destinada a la conservació i explotació de carreteres ascendeix a 55 milions d'euros, als quals cal sumar els destinats a vialidad, rehabilitació i millores funcionals locals (43,2 milions), i a actuacions d'adequació de túnels a la província de Barcelona i Tarragona per un import de 4,8 milions d'euros.

Entre els projectes més destacats que reben inversió estan les obres de connexió de la A-2 i l'AP-7 en Castellbisbal, que reben 9 milions d'euros, les obres de la variant Valls-Montblanc en l'A-27, amb 15,3 milions. També destaca la finalització de la Variant de Vallirana  amb 14,2 milions.

El transport urbà i metropolità de Barcelona, a través de l'Autoritat ATMB, rebrà una aportació estatal de 149 milions d'euros.

El pressupost per a les infraestructures aeroportuàries de Catalunya s'incrementa un 16,5% respecte a l'any anterior i preveu una inversió de 76,3 milions, enfront dels 65,5 milions de 2018. L'objectiu principal és realitzar inversions en els aeroports de Reus (5,86 milions), Girona, 6,4 milions i Barcelona (64 milions) als quals cal afegir 64,8 més per a l'accés a la nova terminal mitjançant Rodalies de Barcelona.

Al Consorci de la Zona Franca Barcelona, es destinen inversions per import de 33,49 milions (14,72 milions més que en 2018) dels quals 12,02 són per al desenvolupament de projectes en edificis de la ciutat de Barcelona.

Inversions en ciència

En l'àmbit científic destaquen les dotacions al Consorci Laboratori de Luz SINCROTRÓN (7,3 milions que suposa un augment del 42,63 %) i al Consorci Centro de Recerca Biomèdica en Xarxa (0,7 milions amb un augment del 6,03% respecte al pressupost anterior)

Transició ecològica

El pressupost d'Aigües de les Conques Mediterrànies, ACUAMED, s'incrementa en 2,6 milions, i se situa en 32,7 milions. El seu projecte principal és el de l'eliminació de la contaminació química de l'embassament de Flix.

D'altra banda, les centrals nuclears d'Ascó i Valdellós 1 rebran una inversió de 6,1 milions d'euros per finançar el sistema d'emmagatzematge temporal i de 100.000 euros per a la clausura de la central, respectivament.

Aposta per la cultura

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) rebrà 2,2 milions d'euros per a despeses de funcionament. Per al MACBA estan prevista 1,2 milions, i pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 1,8 milions d'euros.

Altres entitats culturals de Catalunya, contemplades als Pressupostos Generals per a l'any 2019 són la Fundació Antoni Tàpies (68.740 euros) l'Orfeu Català-Palau de la Música (200.000 euros) la Fundació Joan Miró Barcelona (90.000 euros) i el Festival de Sitges (125.000 euros).

Personal al servei del sector públic

Amb els Pressupostos de l'Estat aprovats pel Govern, en 2019 les retribucions dels empleats públics s'incrementaran el 2,25% i si el PIB aconsegueix el 2,5% s'afegirà un altre 0,25% addicional d'increment salarial.

La taxa de reposició d'empleats serà del 100% per a les administracions que hagin complert amb els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa.

En el cos de Mossos d'Esquadra i policies locals, la taxa de reposició serà del 115%. També està prevista, una taxa de reposició addicional per a policies locals amb la finalitat de cobrir baixes com a conseqüència de la bestreta de l'edat de jubilació

Els Pressupostos també preveuen una Oferta Pública d'Ocupació addicional de fins al 30% en els funcionaris locals amb habilitació de caràcter nacional.

Finalment, les administracions que no l'hagin abonat les pagues extres de 2012, podran fer-ho, tenint en compte la seva situació econòmic financera.