"Aquests Pressupostos són millors per Balears que qualsevol dels últims 8 anys perquè acaben amb les retallades socials del PP"

15-01-2019

  • La delegada del Govern, Rosario Sánchez, destaca el conjunt de mesures "que afecten directament a la ciutadania de les illes i suposen un gran avenç social i en la recuperació de drets"
  •   Davant el descens de l'11,7% en la inversió directa, valora l'"important esforç" per a la subvenció al 75% del transport, amb un total de 261,3 milions per a les illes, un 80% més que el 2018
  •   El projecte també recull les inversions a través de convenis pactades entre el president Sánchez i la presidenta Armengol, a més de fons per a habitatge, sumant més de 40 milions

La delegada del Govern a les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha valorat aquest dimarts que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 aprovat pel Govern d'Espanya suposa que aquests siguin "millors per Balears que qualsevol dels darrers vuit anys perquè acaben amb els retallades socials dels governs del PP i amb el càstig que l'Estat del Benestar ha patit durant aquests anys ".

La delegada del Govern ha destacat per això el conjunt de mesures que inclouen aquests comptes "que afecten directament a la ciutadania de les illes i suposen un gran avenç social i en la recuperació de drets". Ha detallat, entre altres mesures, els beneficis que reportaran a Balears l'augment de les pensions i dels sous dels treballadors públics, la recuperació del subsidi per a les persones en atur majors de 52 anys i de la cotització a la Seguretat Social per a les persones cuidadores, l'increment de les beques a estudiants i dels ajuts per a la compra de material escolar, l'augment de les ajudes per als menjadors escolars per combatre la pobresa infantil o l'ampliació del permís de paternitat de cinc a vuit setmanes.

A més, els ajuntaments de Balears es repartiran 300.000 euros addicionals respecte al que preveu la lluita contra la violència masclista i el projecte de PGE per a 2019 contempla també altres importants mesures socials que complementaran algunes que el Govern dels Illes Balears ja ve aplicant com la eliminació del copagament farmacèutic per als pensionistes amb rendes més baixes o l'aplicació d'un Ingrés Mínim Vital com la Renda Mínima.

Davant el descens de l'11,7% en la inversió directa territorialitzada, la delegada, que ha manifestat que "el Govern d'Espanya entén i atén" que s'ha de compensar per altres vies, ha valorat l'"important esforç" que es farà a aquest exercici per recollir per primera vegada en uns PGE la subvenció del 75% del transport marítim i aeri, amb un total de 261,3 milions d'euros en fons destinats per als ciutadans i ciutadanes de les illes, un 80% més que el 2018.

Pel que fa a la inversió directa territorialitzada, que tot i el descens és superior a la mitjana d'inversió anual durant els governs del PP, Rosario Sánchez ha considerat que es posa de manifest la importància de la disposició que es va pactar entre el president Pedro Sánchez i la presidenta Francina Armengol perquè amb el nou Règim Especial la inversió a Balears se situï sempre en la mitjana estatal.

A més d'això, Sánchez i Armengol van pactar també el desenvolupament de tot un seguit de convenis d'inversió a Balears, en matèria ferroviària, turística, de cicle d'aigua i transició energètica, que ja s'està complint i amb una inversió que arribarà a Balears a marge de l'aprovació o no d'aquests Pressupostos que els contemplen.

Es recullen així 10 milions d'euros el 2019 per al conveni en matèria ferroviària per a les Balears que va anunciar a Palma el ministre de Foment, i altres 10 milions per a la inversió en la reconversió i millora de destinacions turístiques pioners de Balears. A aquests 20 milions que arribaran de manera indirecta s'han d'afegir altres 11,75 milions previstos a partir dels convenis de carreteres amb els diferents consells insulars, i altres 8,57 milions dels fons que arribaran del Pla d'Habitatge. A més, s'està a l'espera que el ministeri de Foment territorialitzi la inversió del seu "Pla 20.000 habitatges" que ha inclòs en els Pressupostos, i del que Balears es beneficiarà dels 136 milions d'euros amb què està dotat. Des del Ministeri ja s'ha confirmat una inversió important per finançar el projecte d'habitatges de Can Escandell, a Eivissa.

Pel que fa a la inversió directa territorialitzada, algunes de les principals inversions previstes són:

Ministeri de Justícia

Eivissa. Construcció del nou edifici judicial 1,5 M €

Ministeri de Foment

Palma. Rehabilitació del Baluard del Príncep 1,2 M €

Ministeri de Transició Ecològica

Sanejament i depuració d'aigua 12,8 M €

Obres de reposició i conservació del litoral 1 M €

Ministeri de Cultura i Esports

Eivissa. Rehabilitació Museu Arqueològic 0.15 M €

Ministeri de Ciència, Recerca i Universitats

Nova seu Sistema Observació Costaner 0.5 M €

Enaire

Actuacions diverses acaba Aeroport de Palma 27,7 M €

Ampliació plataforma estacionament d'aeronaus 4,7 M € Evolució sistema SACTA 2,1 M € Actuacions camp de vol i plataforma Aeroport d'Eivissa 5,5 M €

Ports de l'Estat Desenvolupaments molls de Ponent de Palma 4,6 M € Esplanada i molls a l'abric de Botafoc Port d'Eivissa 3,1 M €