Estado-Comunidades lankidetza.

Presidenteen konferentzia

Presidenteen konferentzian organo gorena da, estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko lankidetza politikoan. lehendakariak bere Gobernua Osatzen zuten, buru delarik, eta 17 erkidegoetatik lehendakariek eta Ceuta eta Melilla hiriak dira.

Alde edo sektoreko lankidetza

Alde askotako lankidetza estatuaren eta autonomia-erkidegoen osoa protagonista da. Tresna adierazgarriena dira arlokako batzarretan, sektore jakin bati buruzkoak diren lan publiko Lankidetza organoak. alegia, Sartuta daude titularrak dituen Ministerioko Saila sailburu guztiek gai bera duten autonomietako gobernuek.

Lankidetza Hitzarmenak

Los convenios de colaboración son acuerdos entre la Administración del Estado y una o varias Comunidades Autónomas. Constituyen un instrumento de cooperación de uso frecuente en el Estado Autonómico por la libertad contractual característica de esta figura, que le otorga una especial idoneidad y flexibilidad para atender situaciones específicas que requieren el acuerdo entre el Estado y una determinada Comunidad Autónoma.

Bitariko batzordeak lankidetza

Lankidetzarako Organoak Dira, bitariko izaera osatutako Erkidego bakarra (egoera eta beste gaiak tratatzeko eduki orokorra edo espezifikoa.