Áreas

3Escudos-todos

Política Autonómica

Información sobre o sistema autonómico español, o seu réxime xurídico e as relacións da Administración Xeral do Estado coas Comunidades Autónomas.

Politica-local-personas

Política Local

Información sobre as accións desenvolvidas polo Ministerio no ámbito local, nas vertentes da cooperación tanto institucional como económica. Así mesmo, poderá acceder ao Sistema de Información Local e á normativa sobre o réxime local.

LogoParaWeb

Sistema de Información do Mercado Interior (IMI)

A cooperación administrativa no Espazo Económico Europeo ten no sistema IMI unha ferramenta esencial. Participan nel numerosas autoridades públicas da AGE, CCAA e EELL para garantir os dereitos dos cidadáns e empresas no mercado interior.

Gobernanza Pública

Marco normativo estable y adaptado a las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas