Participación das comunidades autónomas nos asuntos europeos

Esp-Franc-Port

Cooperación Transfronteiriza e Territorial

Información sobre a cooperación entre entidades territoriais de países fronteirizos pertencentes ao Consello de Europa e sobre as Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial no ámbito da Unión Europea

Consello de Europa e OCDE

No ámbito doutras organizacións internacionais que actúan a nivel europeo e mesmo mundial, e das que España forma parte, incrementouse nos últimos anos o traballo conxunto, o intercambio de información e de criterios, así como a adopción de prácticas administrativas comúns que se estenderon tamén ás Administracións territoriais, de modo que na actualidade a actividade destas organizacións non é posible sen a participación final das rexións e entidades locais dos diferentes Estados.

Comunidades Autónomas e Unión Europea

La participación de España en la Unión Europea, iniciada en 1986, y el gradual incremento de las competencias que los sucesivos Tratados comunitarios han ido atribuyendo a las Instituciones europeas tiene efecto directo sobre la organización política interna y sobre las competencias que la Constitución de 1978 atribuyó a las Comunidades Autónomas. Estos efectos son especialmente relevantes en el ámbito de las competencias comunitarias exclusivas, y en concreto respectos de la política de competencia; pero también son intensos en el ámbito de las competencias compartidas, como en agricultura y pesca, medio ambiente, política de cohesión, política social, protección de los consumidores, transportes o energía. Esta situación se ha resuelto en el ámbito español mediante el establecimiento de un sistema de cooperación que hace posible la participación autonómica en los órganos de las instituciones en los que se elaboran y adoptan los actos comunitarios.