El Govern destina més de 6 milions d’euros a Catalunya per programes de salut i formació de professionals sanitaris

24/07/2008

Consell de Ministres


  • Els fons, que sumen un total de 39 milions d’euros en el conjunt de les comunitats autònomes, estan destinats a impulsar lrs estratègies de salut en sida, salut mental i malalties emergentes, reemergents i de especial rellevància, així com la formació dels professionals sanitaris en ús racional de medicaments
  • El programa de formació en ús racional del medicament, que es va iniciar l’any 2006, té una dotació de 27 milions d’euros, que serviran per impulsar el coneixement en dos noves àreeas prioritàries: els medicaments pediàtrics i les teràpies avançades
  • Els programes autonòmics derivats del Pln Nacional sobre la Sida disposaran de 4,8 milions d’euros, l’Estrategia de Salut Mental comptarà amb 4,7 milions d’euros i els programes de prevenció en malalties emergents, reemergents i d’especial rellevàcia tindran a la seva disposició 2,7 milions

El Consell de Ministres ha aprovat a proposta del ministre de Sanitat i Consum, Bernat Soria, una aportació total de 39 milions d’euros que es distribuirà entre les Comunitats Autònomes per reforçar les estratègies sanitàries en àrees com la sida, la salut mental i les malalties emergents, reemergents i d’especial rellevància, així com per impulsar la formació dels professionals mèdics i farmacèutics en l’ús racional dels medicaments.

Aquestes partides van ser acordades en l’últim Consell Interterritorial, celebrat a Madrid el passat 18 de juny, que va acollir el Ministeri de Sanitat i Consum i va comptar amb l’assistència dels responsables de Sanitat i Salut de les diferents Comunitats Autònomes. En tots els casos les dotacions que es distribuiran a cada autonomia tenen com a referència poblacional el padró de l’any 2007.

El programa de formació en ús racional de medicaments és el que té una major aportació (27,1 milions d’euros) i, des del seu inici l’any 2006, per primer cop s’imparteix a farmacèutics.

En l’exercici passat, l’ús adequat d’antibiòtics i la capacitació de professionals per a la investigació i desenvolupament de medicaments orfes van ser dos de les incorporacions. Si bé es mantenen les estratègies formatives anteriors, en 2008 s’incorporen dues noves àrees: els medicaments pediàtrics i les teràpies avançades.

Aquesta línia de treball manté la ja iniciada pel Govern a l’octubre de l’any passat quan el Consell de Ministres va aprovar un Pla de Teràpies Avançades en l’àmbit de la Medicina Regenerativa a proposta del Ministeri de Sanitat i Consumo. L’objectiu d’aquest pla és avançar en la localització d’alternatives terapèutiques en patologies  amb l’absència de protocols d’actuació.

Repartiment de fons per CCAA per a la formació en ús racional (euros)

Andalucía 4.751.001,03
Aragón 793.738,87
Asturias 663.956,49
Baleares 638.085,80
Canarias 1.220.487,09
Cantabria 370.188,49
Castilla y León 1.514.505,54
Castilla-La Mancha 1.192.021,26
Cataluña 4.254.235,40
Comunidad Valenciana 2.893.479,22
Extremadura 672.808,66
Galicia 1.657.350,24
Madrid 3.593.705,92
Región de Murcia 849.598,54
Navarra 389.528,90
País Vasco 1.288.311,36
La Rioja 215.792,91
Ceuta 79.824,31
Melilla 75.632,88
TOTAL 27.114.252,91

PREVENCIÓ DEL VIH

L’aportació corresponent als programes autonòmics derivats del Pla Nacional sobre el Sida puja a 4,8 millones de euros.

El Consell de Ministres ha donat el vist-i-plau als criteris de distribució i les àrees de treball prioritàries per la prevenció del VIH al 2008, que es va  aprovar en la XXII sessió de la Comissió Nacional de Coordinació i Seguiment de Programes de Prevenció de la Sida.

Els criteris de distribució són: una quantitat mínima a cada comunitat de 60.100 euros. De la resta (3,7 milions), un 50% en relació als casos de sida de cada autonomia i l’altre 50% en relació a la seva població total.

Les àrees prioritàries de treball són las relacionades amb:

• Prevenció en usuaris de drogues por via parenteral.

• Prevenció en joves, immigrants, persones que exerceixen la prostitució, homosexuals i bisexuals.

• Promoció de l’ús del preservatiu masculí i femení.

• Detecció precoç de la infecció i de pràctiques de risc.

• Prevenció de la transmissió en persones ja infectades amb VIH.

• Vigilància epidemiològica.

• Lluita contra l’estigma i la discriminació.
 
A més, d’aquestes àrees de treball es tindrà especialment en compta la perspectiva de gènere en totes les actuacions i en especial la vulnerabilitat de la dona al VIH/Sida.

Repartiment de fons per CCAA per la  prevenció del VIH (euros)

Andalucía 779.322
Aragón 138.773
Asturias 143.678
Baleares 199.545
Canarias 214.339
Cantabria 98.423
Castilla y León 256.250
Castilla-La Mancha 192.666
Cataluña 702.456
Comunidad Valenciana 445.411
Extremadura 136.282
Galicia 303.454
Madrid 787.969
Región de Murcia 185.400
La Rioja 90.019
Ceuta 67.551
Melilla 66.559
TOTAL 4.808.100

SALUT MENTAL

El Governoha aprovat també destinar a les CCAA 4,7 milions d’euros per impulsar l’Estrategia en Salut Mental del Sistema Nacional de Salut.

L’atenció a aquests pacients és un dels objetius estratègics del Ministeri de Sanitat i Consum, ja que les afeccions mentals representen un dels grups de malalties amb més impacte social pel seu cost econòmic directe i indirecte en els malalts i les seves famílies (el 9% de la població a Espanya pateix almenys un trastorn mental si s’exclouen els produits per abusos de subtàncies i una mica més del 15% el patirà al llarg de la seva vida).

Aquests nous fons se sumen a la resta d’iniciatives que des del 2006 el Ministeri de Sanitat i Consum està duent a terme per millorar la salut mental, com l’increment de les inversions en investigació, la creació del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER), l’el•laboració de guies de pràctica clínica, les convocatòries per finançar associacions sense ànim de lucre com les de pacients i el recolzament al Pacte Europeu per la Salut Mental.

Els fons hauran de destinar-se a projectes relacionats amb:

• Promoció de la salut mental en nens i adolescents.

• Prevenció de la malaltia mental i de riscos laborals en l’àmbit escolar.

• Formació per a metges i infermeria d’atenció primària i especialitzada, psicòlegs i usuaris.

• Campanyes de sensibilització per erradicar l’estigma i la discriminació de les persones amb malaltia mental.

• Intervencions de recolzament a familiars.

• Gestió de malalties, processos i alternatives residenciales.

Repartiment de fons per CCAA per la salut mental (euros)

Andalucía 895.280
Aragón 144.038
Asturias 119.400
Baleares 114.489
Canarias 225.051
Cantabria 63.632
Castilla y León 280.867
Castilla-La Mancha 219.647
Cataluña 800.974
Comunidad Valenciana 542.650
Extremadura 121.081
Galicia 307.985
Madrid 675.580
Región de Murcia 154.642
La Rioja 34.321
Ceuta 8.509
Melilla 7.714
TOTAL 4.715.860 

PROGRAMES DE PREVENCIÓ

La quantia de la subvenció per al desenvolupament de programes de prevenció i promoció de la salut, especialment en l’àmbit de malalties i problemes emergents, reemergents i d’especial rellevància, puja a 2,4 milions d’euros, amb un criteri de distribució de 12.000 euros lineals per comunitat autònoma i la resta segons les xifres del padró de gener de 2007.

Els projectes que puguin ser subvencionats van des d’intervencions per reduir desigualtats socials en salut, especialment en els col•lectius més desfavorits i vulnerables, fins a la implantació de programes dirigits als principals problemes de salut pública, tals com la violència i lesions o la prevenció dels problemes derivats de l’alcohol, o programes que promocionen una millor salut de la població adolescent i jove.

Repartiment de fons per CCAA per a malalties i problemes emergents (en euros)

Andalucía 429.622
Aragón 79.206
Asturias 67.714
Baleares 65.423
Canarias 116.995
Cantabria 41.701
Castilla y León 143.030
Castilla-La Mancha 114.474
Cataluña 385.633
Comunidad Valenciana 265.138
Extremadura 68.498
Galicia 155.679
Madrid 327.143
Región de Murcia 84.152
La Rioja 28.029
Ceuta 15.989
Melilla 15.618
TOTAL 2.404.050