Les Oficines d’Estrangers de Catalunya han resolt durant el primer semestre de l’any prop de 200.000 sol·licituds

foto estrangeria

25/07/2008

  • Les prop de 81.000 cites prèvies concedides en aquest període han agilitat el temps de gestió dels expedients
  • Els reagrupaments d’un familiar resident a l’estranger aprovats i efectuats en aquest primer semestre de l’any a Catalunya han estat 3.539
  • Els marroquins continuen sent els estrangers que més sol·licituds presenten a les Oficines d’Estrangers

Durant el primer semestre de l’any, les Oficines d’Estrangers de Catalunya han tramitat un total de 197.380 sol·licituds. Per províncies, destaquem les dades de Barcelona amb 137.982 sol·licituds resoltes; a Girona s’han resolt 19.398; a Tarragona 26.494, i per últim, a Lleida, 13.506 sol·licituds. Cal recordar que Barcelona és la província de l’Estat espanyol on més expedients es tramiten. I en aquest sentit, des de la inauguració el passat 10 de març de la nova Oficina d’Estrangers de Barcelona (situada al carrer Múrcia, número 42), es dóna sortida a aquestes resolucions encara amb més eficiència. En aquesta línia de millora de la qualitat del servei i de les instal·lacions, també cal mencionar les obres d’acondicionament que s’estan realitzant a l’Oficina d’Estrangers de Lleida, unes obres que es troben a la seva fase final i que permetran ampliar la zona de tramitació d’expedients, atenció telefònica i arxiu.  

A continuació, desglossarem les xifres de sol·licituds resoltes a Catalunya durant el primer semestre de l’any en relació a aquells tràmits que més volum representen. També cal mencionar que les dades que s’ofereixen fan referència només a les sol·licituds presentades per estrangers no comunitaris. En el document adjunt es pot consultar la informació amb més detall.
 
CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS IMMIGRANTS (autoritzacions de treball inicials per compte aliè)
 
De les peticions que realitza un empresari espanyol per contractar a un immigrant en concret al seu país d’origen se n’han concedit a tot Catalunya un total de 15.498, de les quals 8.244 encara estan pendents d’entrada a Espanya.
 
CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS I ARRELAMENT
 
Sota l’epígraf de circumstàncies excepcionals s’han resolt a Catalunya favorablement un total de 7.604. Aquesta xifra és d’interès si tenim en compte que la circumstància excepcional més comuna és l’arrelament. Altres casuístiques de circumstàncies excepcionals serien la violència de gènere o el perill per la pròpia seguretat o de la família si es retorna al país d’origen, entre d’altres.
 
REAGRUPAMENT FAMILIAR (només el d’aquells reagrupats provinents de l’estranger)
 
El reagrupament familiar és un tràmit d’estrangeria que engloba diverses  situacions: es pot sol·licitar per a un familiar resident a l’estranger, per als menors nascuts a Espanya de pares immigrants, i per la residència de menors fills de residents legals que poden demostrar una escolarització de dos anys. En el balanç que ens ocupa, les xifres que oferim tenen a veure només amb la primera d’aquestes vies, que és la que a nivell sociològic implica l’entrada de noves persones, ja que en els dos altres casos estem parlant de reagrupaments de persones que ja resideixen a la nostra comunitat.
En aquest sentit, a Catalunya i durant el primer semestre de l’any, s’han aprovat un total de 16.467 sol·licituds, però hem de tenir en compte que, de moment, d’aquesta xifra només 3.539 han efectuat la seva entrada a Espanya. 
 
RENOVACIONS
 
Sota aquest epígraf trobarem les dades que afecten tant a les renovacions de treball com a les de residència. La xifra de renovacions aprovades durant el primer semestre de 2008 és de 67.635.
 
SOLUCIÓ DEMANDES D’INFORMACIÓ I CITES PRÈVIES
 
Conscients de la importància que té l’atenció al públic, les Oficines d’Estrangers de Catalunya tenen habilitades diverses vies per recollir les demandes d’informació: atenció personalitzada, telefònica i també telemàtica. En aquests primers sis mesos de 2008, s’han atès un total de 187.384 demandes d’informació, fetes arribar des de qualsevol de les vies anteriorment descrites.
Una altra dada significativa són les cites prèvies atorgades durant aquest període, que pugen fins a 80.734. Amb les cites prèvies s’aconsegueix agilitar els tràmits i també s’evita en molts casos que la persona interessada hagi de personar-se innecessàriament a l’Oficina d’Estrangers, ja que la cita prèvia de certes sol·licituds només es concedeix quan s’ha presentat tota la documentació necessària per al tràmit en qüestió.
 
NACIONALITATS I MUNICIPIS
 
Com a dada sociològica, és important destacar que els marroquins són els estrangers que més sol·licituds presenten a les diverses Oficines d’Estrangeria de Catalunya. La comunitat llatina, concretament de Colòmbia i Equador, tenen també molta presència Catalunya. I en quart lloc, però ja a més distància de les anteriors nacionalitats, també destaca la Xina.
 
D’altra banda, les capitals de les quatre províncies catalanes concentren la majoria de sol·licituds presentades, tot i que també són destacables les sol·licituds presentades per residents a ciutats com Reus, Lloret de Mar, L’Hospitalet de Llobregat o Guissona.

Nota de premsa (PDF)

Estadística 1er semestre 2008 (PDF)

Fotos