El Ministeri de Política Territorial transfereix a 16 municipis de Lleida
1,86 milions d'euros per iniciar altres 17 projectes amb càrrec al
Fons Estatal d'Inversió Local

08/05/2009

Nou lliurament de fons per a la província


  • Aquest import correspon al 70% del pressupost dels projectes, que es transfereix una vegada adjudicat el contracte i després de l'aportació de les certificacions corresponents pels ajuntaments
  • Els projectes ja finançats a la província són 306, corresponents a 160 municipis, que ocuparan a 2.339 persones i sumen un import de 36.857.892,73 euros
  • A tot Espanya, s'han transferit a data d'avui 3.177.700.259,74 € per finançar 19.964 projectes en 6.071 municipis i quatre mancomunitats. S'estima que aquestes inversions generaran 255.625 llocs de treball

El Ministeri de Política Territorial ha efectuat un libramiento de fons a 16 municipis de Lleida, per import de 1.862.474,89 euros, corresponents a 17 projectes que van a ser finançats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'han transferit fins avui un total de 36.857.892,73 euros a 160 municipis de la província per finançar 306 projectes amb càrrec a aquest Fons. Aquest import correspon al 70% del pressupost d'adjudicació d'aquests projectes, que ocuparan a 2.339 persones.

Una vegada adjudicats els contractes per a la realització de les obres i després de rebre les certificacions dels ajuntaments per via electrònica, el Ministeri de Política Territorial ha procedit, com estableix el Reial decret Llei de 28 de novembre que creava el Fons Estatal d'Inversió Local, al pagament als ajuntaments del 70% del cost d'adjudicació dels projectes. La quantitat restant serà abonada en acabar l'obra i després de la presentació de la deguda justificació.

Entre els projectes per als que avui s'ha autoritzat el libramiento de fons, destaquen dos projectes a La Seu d'Urgell, que han rebut 834.356,62 euros per a la reurbanització del carrer Més gran, així com dels carrers Fra Andreu Capella i Lluís de Sabater. A més, s'han transferit 79.842,80 euros per a la rehabilitació de la coberta del poliesportiu de Bellver de Cerdanya, així com fons per a l'inici d'altres dos projectes a Les Borges Blanques per import de 157.974,54 euros.

Finançament aprovat avui per a Lleida
 

Municipi
Projectes finançats
Fons lliurats avui
Les Avellanes i Santa Linya
1
28.660,16
Les Borges Blanques
2
157.974,54
Gòsol
1
15.826,79
Les
1
116.953,90
Penelles
1
46.890,24
Rosselló
1
224.112
La Seu d’Urgell
2
834.356,62
Bellver de Cerdanya
1
79.842,80
Cubells
1
47.698
Menàrguens
1
103.449,50
Salàs de Pallars
1
41.503,70
Sant Esteve de la Sarga
1
18.706,69
Soriguera
1
                          42.247,09
Vilaller
1
81.272,79
Vila-sana
1
22.980,04
TOTAL
17
1.862.474,89

 LLIURAMENT DE FONS EN MUNICIPIS ESPANYOLS

El lliurament de fons aprovat pel Ministeri de Política Territorial aquesta setmana en el conjunt nacional puja a 332.197.636,39 euros, corresponents a 1.484 projectes que van a ser finançats amb càrrec al Fons Estatal d'Inversió Local. Amb aquesta quantitat, s'ha transferit fins avui un total de 3.177.700.259,74 euros a 6.071 i quatre mancomunitats per finançar 19.964 projectes amb càrrec a aquest Fons. L'import transferit correspon al 70% del pressupost d'adjudicació dels projectes, que ocuparan a 255.625 persones.

Després de la presentació de 30.903 projectes entre el 10 de desembre i el 24 de gener, corresponents a 8.108 municipis, i la comprovació de les iniciatives per les delegacions i subdelegacions del Govern i els serveis del propi Ministeri, s'han aprovat finalment un total de 30.772 projectes. Aquestes iniciatives, amb un pressupost de 7.998,84 milions d'euros, generaran 278.446 llocs de treball directes