El MARM licita la reparació del Canal d'Aragó i Catalunya, entre el clenxador de Zaidín i Coll de Foix, per més de 2,5 milions d'euros

30/07/2009

S'executa a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre


  • Aquesta actuació s'integra en el Pla Espanyol d'Estímul de l'Economia i el Lloc de treball del Govern d'Espanya

El Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí ha licitat les obres del “Projecte de reparació del revestiment del Canal d'Aragó i Catalunya, entre el clenxador de Zaidín i Coll de Foix, T.M. de Tamarit de Llitera (Osca)”. Aquesta actuació s'integra en el Pla Espanyol d'Estímul de l'Economia i el Lloc de treball del Govern d'Espanya i suposarà una inversió de 2.574.666 euros.

Aquesta actuació comprèn les obres per a nous revestiments i reparació dels trams avariats al Canal d'Aragó i Catalunya, durant el seu recorregut per la província d'Osca, entre els punts quilomètrics 36,000 i 59,000 del Canal.

La infraestructura porta prestant servei ininterromput des de 1906 i aquesta obra de reparació pretén reposar les afeccions que provoquen fuites d'aigua.

En concret es realitzaran dos tipus d'actuacions:

- En els trams revestiment dels quals presenta esquerdes i trencaments es procedirà a demolir aquest revestiment i es sanejarà el terreny sota la solera del Canal, sobre el qual es construirà un nou revestiment de formigó vibrat. En total aquesta actuació es realitzarà en uns 744 metres lineals.

- En altres trams el revestiment, encara que presenta esquerdes i filtracions que requereixen reparació urgent, està en bones condicions per suportar un revestiment de morter damunt, sense necessitat de demolició

- A tot el tram, a més, es li dotarà en ambdós marges de cunetes de recollida de pluja que evitarà l'erosió del terreny.

En el projecte, finalment, s'inclou l'arranjament del camí de servei. Per a això s'arrencarà el paviment actual, transportant els materials a un abocador, i es substituirà per zahorras naturals compactades.

PlanE

El Pla Espanyol per a l'Estímul de l'Economia i el Lloc de treball recull un important nombre d'actuacions relacionades amb la gestió hidràulica.

Fins al moment, el Ministeri de Medi ambient, i Medi Rural i Marí, ha impulsat obres a la Conca de l'Ebre per un import que supera els 41 milions d'euros a finançar a través d'aquest Fons.

Des del mes de febrer, s'han adjudicat 24 projectes per un import de 26.625.397 euros, que es troben ja en obres o a punt d'iniciar-se en els propers mesos. A aquests es sumen un conjunt de petites intervencions parcials pertanyents a quatre projectes de Millora de l'Estat Ecològic dels rius de la Conca de l'Ebre que assoleixen els 4.101.455 euros de pressupost executat durant el primer semestre de l'any. A més, s'han licitat 14 projectes per 10.895.528 euros, que estan pendents d'adjudicació.

Aquestes obres es beneficien del tràmit d'urgència i s'executaran el 2009.

 

Nota de premsa (castellà) (PDF)