El Govern destina 23 milions d’euros a infraestructures de telecomu-nicacions a Catalunya

23/12/2009

Consell de Ministres


  • El conveni de col·laboració autoritzat pel Consell de Ministres preveu actuacions per al desenvolupament d’infraestructures a l’entorn rural i per a la connexió mitjançant fibra òptica d’edificis públics, així com projectes de desplegament de la TDT
El Consell de Ministres ha autoritzat avui el conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per al finançament de determinades inversions en matèria d'infraestructures de telecomunicacions.

El conveni té com a objectiu establir un curs de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per al finançament d'inversions materials i immaterials en matèria de telecomunicacions i d'actuacions de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

Segons el text, l'Administració General de l'Estat finançarà per un import de 23,12 milions d'euros actuacions per al desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions en l'entorn rural, per al desenvolupament d'infraestructures de fibra òptica per a la connexió d'edificis públics de la Generalitat de Catalunya i projectes en el marc del desplegament de la TDT.
Actuacions previstes

Actuacions per al desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions en l'entorn rural
• Actuacions en el projecte Radiocom. Ttienen com objectiu ampliar la xarxa d'infraestructures de radiocomunicacions (torres de radiocomunicació) per garantir que tots els nuclis de població de més de 10 habitants disposin de la infraestructura necessària per rebre els serveis de telecomunicacions adequats com ara telefonia mòbil, Internet de banda ampla i TDT.
• Actuacions en el projecte Banda Ampla Rural. L'objectiu és ampliar la xarxa d'accés a Internet de banda ampla en aquelles zones rurals que no tenen disponibilitat de connexió tipus ADSL o WIMAX, fins als nuclis de més de 10 habitants.

Actuacions per al desenvolupament d'infraestructures de fibra òptica per a la connexió d'edificis públics de la Generalitat de Catalunya

Es tracta d’actuacions per a la construcció de noves infraestructures, projectes de compartició d’infraestructures ja existents i mesures per a garantir el desenvolupament d’infraestructures de telecomunicacions a totes les obres públiques de la Generalitat de Catalunya.

Projectes desenvolupats en el marc de desplegament del TDT

En aquesta línia s'inclouen les actuacions necessàries per complir amb el que estableix el Pla Nacional de Transició al TDT, per tal d'assolir el cessament ordenat i progressiu de les emissions de televisió amb tecnologia analògica i la seva total substitució per emissions basades en tecnologia digital abans del 3 d'abril de 2010.

Nota de premsa (PDF)