Catalunya lidera les prestacions de la Seguretat Social per naixement i cura de menor amb 83.357 permisos i 496 milions d'euros en 2020

Catalunya lidera les prestacions de la Seguretat Social per naixement i cura de menor amb 83.357 permisos i 496 milions d'euros en 2020

29/01/2021

  • Des de l'1 de gener d'aquest any la prestació per naixement i cura de menor és igual per a tots dos progenitors
  • Des d'agost es poden sol·licitar telemàticament els períodes successius de la prestació a través del portal ‘La teva Seguretat Social'

Barcelona, 29 de gener.- La Seguretat Social va tramitar 465.723 prestacions per naixement i cura de menor en 2020 en el conjunt d'Espanya. D'elles, 226.566 van correspondre al primer progenitor, habitualment la mare, i 239.157, al segon progenitor. En el cas de Catalunya, han estat un total de 83.357 prestacions, sent la Comunitat Autònoma d'Espanya amb més permisos. Concretament, a Catalunya es van tramitar 40.138 prestacions per al primer progenitor i 43.219 per al segon progenitor.

La despesa en la prestació per naixement i cura de menor al llarg de 2020 va ascendir a 2.556,6 milions d'euros en el conjunt d'Espanya, una xifra que a Catalunya va ser de 496.351.013 euros. Aquesta prestació seria l'equivalent a les prestacions de maternitat i paternitat vigents fins a abril de 2019 i la completa equiparació del qual ja s'ha produït des de l'1 de gener d'aquest any. La seva diferent durada i obligatorietat no permeten comparar dades d'anys anteriors de forma homogènia.

En 2020, el permís del segon progenitor, anteriorment denominat permís de paternitat, va anar de 12 setmanes. A partir de l'1 de gener de 2021 aquesta prestació per naixement i cura de menor és ja igual per a tots dos progenitors i es reconeix com un dret individual i no transferible. Aquest permís és de 16 setmanes i 6 d'elles hauran de gaudir-se immediatament després del part o resolució judicial o administrativa en cas d'adopció, guarda o acolliment.

La quantia d'aquestes prestacions és equivalent a la base de cotització del mes anterior al part, adopció, guarda o acolliment, i s'abona directament per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) durant les setmanes que dura el permís. A l'agost passat, l'Institut Nacional de la Seguretat Social va ampliar el seu servei per sol·licitar telemàticament els períodes successius de descans per naixement o cura del menor, si els progenitors opten per dividir el període. Es pot per tant iniciar el tràmit, sense necessitat de desplaçaments a les oficines de la Seguretat Social, a través del portal ‘La teva Seguretat l' (https://sede.seg-social.gob.es/) amb certificat digital o usuari i contrasenya en Cl@ve permanent.

Excedències per cura de fill/a, menor acollit o familiar

D'altra banda, el nombre d'excedències donades de alta durant el passat any en el conjunt d'Espanya va ser de 54.723, de les quals 47.706 van correspondre a dones, el 87,17%, i 5.431, a homes (12,83%). Per comunitats autònomes, el major nombre d'excedències es va registrar a Madrid (11.541), Catalunya (7.740), Andalusia (6.114), País Basc (6.098i Comunitat Valenciana (5.450).

Els treballadors i treballadores poden sol·licitar excedència per atendre a fills/as o menors acollits o per a la cura d'altres familiars. Els tres primers anys d'excedència per a la cura d'un fill/a o menor acollit tenen la consideració de període de cotització efectiva a l'efecte de les prestacions de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat. També es considera efectivament cotitzat, a l'efecte d'aquestes prestacions, el primer any d'excedència per a la cura d'altres familiars.