Catalunya rebrà 45,7 milions dels 283,2 milions aprovats pel Govern per a fianciar la dependència en les CCAA

Catalunya rebrà 45,7 milions dels 283,2 milions aprovats pel Govern per a fianciar la dependència en les CCAA

30/03/2021

  • Teresa Cunillera recorda que l'@PP va retallar en 2012 una partida ara recuperada: “La nostra prioritat són les persones, especialment les més vulnerables”
  • Cataluña es la segunda CCAA en recibir más fondos, más del 16% del total
  • El Consell de Ministres aprova un increment del 43% en l'aportació del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per a la dependència

 

Barcelona, 30 de març.- El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la proposta de distribució territorial de 283.197.420 euros entre les CCAA per finançar la dependència. Aquesta proposta se sotmetrà al Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència del Marc de Cooperació Interadministrativa, com també es farà amb els criteris de repartiment de crèdits de l'Administració General de l'Estat per al finançament durant 2021 del ‘Nivell Acordat' previst en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.

Dels 283,2 milions aprovats, 45,7 milions seran per a Catalunya, la segona CCAA que més fons rebrà, amb més del 16%. Aquesta partida corresponent a l'anomenat ‘Nivell Acordat' va ser retallada en 2012 pel Govern de l'@PP i ara ha estat recuperada per l'Executiu que lidera Pedro Sánchez, que compleix així un dels principals compromisos de l'Acord de Govern de la Coalició Progressista, ha destacat la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera. També ha posat en valor “que el Govern ha demostrat una vegada més que la seva prioritat són les persones, especialment les més vulnerables”. I ha afegit que, “les retallades de l'@PP en aquest àmbit van tenir greus conseqüències per al sector, amb efectes molt cruels en el reconeixement de prestacions i els temps d'espera de resolució per a dependents”.

600 milions més per a la dependència

Al costat de la recuperació del ‘Nivell Acordat', el Govern també ha aprovat incrementar una mitjana del 17% les quanties del ‘Nivell Mínim', que correspon a les transferències que l'Estat fa a les CCAA per cada persona depenent atesa.

En conjunt suposa l'augment del finançament a la dependència en 600 milions d'euros, la qual cosa equival a un increment del 43% en l'aportació del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, responsable de la partida.

Criteris de repartiment

Les variables i criteris que s'utilitzen per a la distribució de fons entre les CCAA es recullen en l'Acord per a l'Engegada del Pla de Xoc per a l'Impuls del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, adoptat el passat 15 de gener de 2021, pel Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquest Acord es contempla una proposta que incorpora els criteris de distribució amb els següents percentatges respecte al total dels fons del nivell acordat:

  • Població potencialment depenent: 16%.
  • Atenció efectiva a la població depenent, principalment a través de serveis professionals: nombre de resolucions de grau i nivell: 5%; nombre de persones beneficiàries amb prestació: 24%; prestacions de servei efectives: 20%; inversió autonòmica en el *SAAD: 2,5%; ocupació relacionada amb el *SAAD: 2,5%.
  • Factors que influeixen en el cost de la prestació dels serveis i possibilitat de finançar-los: superfície: 1,4%; dispersió: 0,5%; insularitat: 0,5%; major cost dels serveis: 4,9%; menor capacitat de pagament de la població: 4,9%.
  • Compliment de terminis de tramitació i reducció en la llista d'espera: índex d'agilitat administrativa: 5%; índex de persones pendents de resolució: 5%; llista d'espera a eliminar: 7,8%.

Les CCAA que participin en el nivell de protecció acordat contribuiran al finançament del *SAAD amb una quantitat almenys igual a l'aportada per l'AGE per al nivell mínim i acordat. A través dels convenis amb cadascuna de les comunitats autònomes es concretaran les accions a finançar amb els crèdits del nivell acordat de protecció, i l'aplicació dels criteris d'intensitat dels serveis i les quanties de les prestacions econòmiques, acordats pel Consell Territorial.