Tret de sortida a les activitats de l’Any Europeu del Ferrocarril a Catalunya de la mà de la Delegació del Govern i la Comissió Europea

Tret de sortida a les activitats de l’Any Europeu del Ferrocarril a Catalunya de la mà de la Delegació del Govern i la Comissió Europea

10/05/2021

  • A l’acte d’inici de l’Any a Catalunya hi han participat els operadors ferroviaris de RENFE i FGC
  • S’ha iniciat un debat sobre el futur europeu del sector ferroviari, com demanen el Consell i el Parlament europeus en la Decisió de l’Any

Barcelona, 10 de maig.- La Delegació del Govern a Catalunya i la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears han donat el tret de sortida de l’Any Europeu del Ferrocarril a Catalunya, en un acte organitzat conjuntament el passat 26 d’abril. L’objectiu general de l’Any Europeu és promoure i donar suport a la tasca de les administracions i d’altres agents per augmentar la quota del ferrocarril en el transport de passatgers i de mercaderies.

El transport és responsable d’una quarta part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea, una proporció que està augmentant. Per assolir la neutralitat climàtica el 2050, tal com proposa el Pacte Verd europeu, cal reduir d’un 90% les emissions del transport. El ferrocarril té un paper important per jugar en aquest objectiu. És una de les opcions de transport més respectuosa amb el medi ambient i amb major eficiència energètica. El ferrocarril està electrificat en bona mesura i emet molt menys CO2 que un viatge equivalent per carretera o per via aèria. És l’únic mitjà de transport que ha reduït les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les emissions de CO2 des de 1990. A més, el ferrocarril ha reduït el consum d’energia entre 1990 i 2016, i fa servir cada vegada més fonts d’energia renovables. Una part substancial del 75% del transport interior de mercaderies, que ara es fa per carretera, ha de passar al ferrocarril i a les vies navegables interiors.

La Decisió sobre l’Any Europeu del ferrocarril complementa l’Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent de la Comissió Europea, que es proposa duplicar el volum de trànsit ferroviari d’alta velocitat el 2030 i triplicar-lo el 2050. Aquesta Estratègia sosté que “s’ha avançat poc en una fixació del preu del transport justa i eficaç”. Els principis de “qui contamina paga” i “pagament per ús” --diu-- s’han d’aplicar sense dilació a tots els mitjans de transport. Només els seus costos externs relacionats amb el medi ambient s’eleven a 388.000 milions cada any. En internalitzar aquests costos externs, els que utilitzen el transport assumiran els costos complets en lloc de deixar que altres persones de la nostra societat se’n facin càrrec, la qual cosa desencadenarà un procés cap a mitjans de transport més sostenibles i amb costos externs més baixos”. L’Estratègia sosté que “cal avançar substancialment en el cobrament efectiu per l’ús de la infraestructura, sobretot al transport per carretera. Això és fonamental per internalitzar el cost dels danys a la infraestructura, però també és imprescindible per abordar el cost de la contaminació i de la congestió per a la societat”.

Propostes dels operadors

Per engegar el debat sobre el futur del sector ferroviari europeu que reclama l’Any, es van convidar REFFE i FGC, representats per Manel Villalante, director general de Desenvolupament i Estratègia de RENFE Operadora, i Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat. Estanislau Vidal-Folch, director de l’Àrea de Foment de la Delegació del Govern va conduir l’acte. Villalante va posar en relleu la gran aposta per Rodalies que fa el Govern d’Espanya i el futur de la mobilitat intel·ligent gràcies a iniciatives com la proposta de Renfe en tant que operador integral de mobilitat porta a porta, amb la proposta RENFE as a service. Font va remarcar que “cal reduir almenys un 25% del milió de desplaçaments diaris en vehicle privat a l’entorn metropolità i eliminar un 25% dels 24.000 camions que diàriament circulen sense aturar-se en cap punt per la Regió Metropolitana”.

Els documents que van servir de base per al debat, la Decisió de l’Any i l’Estratègia, editats per ambdues administracions convocants, són accessibles a la secció de publicacions de la Comissió Europea a Barcelona: Publicacions | Barcelona (europa.eu).

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) disposa un web de difusió de l’Any Europeu del ferrocarril: Empieza el viaje 2021 ¡El Año Europeo del Ferrocarril! | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (mitma.gob.es).