Les ajudes del Govern per a traduir obres escrites en català a altres llengües de l'Estat es dupliquen en dos anys

Les ajudes del Govern per a traduir obres escrites en català a altres llengües de l'Estat es dupliquen en dos anys

24/05/2021

  • Teresa *Cunillera aplaudeix la determinació del Govern amb el patrimoni lingüístic d'Espanya: “Queda molt camí per recórrer però el compromís és ferm”
  • El Ministeri de Cultura i Esport va atorgar l'any passat una vintena d'ajudes, enfront de la desena de 2018

Barcelona, 24 de maig.- Les ajudes per traduir obres escrites en català a altres llengües de l'Estat s'han duplicat en els últims dos anys, fomentant així la riquesa lingüística i la comunicació entre els diferents territoris de l'Estat. Concretament, s'ha passat de 10 ajudes en 2018 a 19 en 2020, doblegant-se així aquest tipus de traduccions d'autors i autores que escriuen en català.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa *Cunillera, ha aplaudit el compromís del Govern amb el patrimoni lingüístic d'Espanya, assenyalant que l'Executiu que lidera Pedro Sánchez ha donat un gran impuls en aquest àmbit. “Queda molt camí per fer encara, però el compromís a seguir avançant és ferm”, ha afegit.

Així mateix, Teresa *Cunillera ha recordat que el Ministeri de Cultura i Esport, a través de la Direcció general del Llibre i Foment de la Lectura, ja ha publicat les ajudes a la traducció de llibres entre llengües de l'Estat per aquest any, amb l'objectiu de fomentar la traducció de llibres entre llengües oficials i la seva posterior publicació, afavorint i facilitant així la comunicació cultural entre comunitats autònomes per mitjà de la lectura.

Les subvencions podran sol·licitar-se fins a l'1 de juny i són compatibles amb altres ajudes a la traducció d'altres organismes o institucions, públics o privats, sempre que l'import d'aquesta aportació sigui de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no se superi el 100% del cost de la traducció subvencionada. L'import màxim de les subvencions que atorgarà el Ministeri de Cultura i Esport serà de 200.000 euros.

Un mateix sol·licitant podrà demanar ajudes para fins a 3 projectes i les seves obres hauran de ser literàries (clàssiques i contemporànies) o científiques (integrants del patrimoni cultural d'Espanya). Queden exclosos els projectes que no hagin estat publicats en qualsevol de les llengües oficials de l'Estat o que no hagin estat originàriament escrites en alguna de les llengües oficials espanyoles, entre altres requisits.

Les subvencions estan dirigides a persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a Espanya que tinguin com a activitat i objecte social l'edició de llibres, quedant excloses les comunitats de béns, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, així com altres entitats sense personalitat jurídica, i les fundacions, entitats sense ànim de lucre així com entitats de caràcter públic.

Tots els detalls de la convocatòria poden consultar-se a la pàgina web del Ministeri de Cultura.