La Seguretat Social abona 75.093 prestacions a Catalunya per a autònoms durant el mes de maig

La Seguretat Social abona 75.093 prestacions a Catalunya per a autònoms durant el mes de maig

31/05/2021

  • 359.448 treballadors reben la prestació compatible amb l'activitat
  • El 25% de les prestacions per a autònoms aquest mes han estat per a treballadors d'Hostaleria i el 22%, de Comerç
  • En concret, s'han abonat 55.520 prestacions a Barcelona, 8.091 a Girona, 3.754 a Lleida i 7.728 a Tarragona

Madrid/Barcelona, 31 de maig.- La Seguretat Social abona 75.093 prestacions a Catalunya per a autònoms durant el mes de maig, un 16,38% del total nacional. En concret, s'han abonat 55.520 prestacions a Barcelona, 8.091 a Girona, 3.754 a Lleida i 7.728 a Tarragona. S'abona avui una nòmina estimada de 417,62 milions d'euros en ajudes a autònoms en tota Espanya. Més de 442.000 treballadors per compte propi reben aquest mes alguna de les prestacions específiques per al col·lectiu posades en marxa per la pandèmia de la COVID-19 i que s'han prorrogat fins al 30 de setembre després de l'acord amb les principals associacions d'autònoms.

Des de març de l'any passat a maig de 2021, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Pensions ha destinat en ajudes per a autònoms al voltant de 9.700 milions d'euros entre exoneracions (uns 3.110 milions) i prestacions (6.610 milions). Aquestes ajudes s'han anat adaptant a la marxa de la pandèmia gràcies a successius acords amb les associacions d'autònoms. En el moment més intens d'afectació de la pandèmia en el mercat laboral, aquestes ajudes van arribar a protegir 1,46 milions de treballadors.

El nombre d'autònoms amb ajudes aprovades al maig equival aproximadament al 14% dels treballadors per compte propi registrats de mitjana a l'abril.

La prestació per a autònoms compatible amb l'activitat, destinada a aquells treballadors que han vist disminuïda la seva facturació de manera notable, aconsegueix a 359.448 beneficiaris. Per part seva, 78.373 ocupats rebran l'ajuda que es va dissenyar per a protegir aquells autònoms que no compleixen els requisits per a accedir a la prestació anterior (per exemple, per tenir una tarifa plana o no tenir el període de cotització necessari).

El nombre de treballadors autònoms que reben la prestació per una suspensió temporal de tota l'activitat a causa de resolució de l'autoritat competent s'ha reduït aquest mes a causa de l'aixecament de les restriccions en la major part de les comunitats autònomes. En la nòmina que s'abona demà, uns 3.696 treballadors autònoms reben aquesta ajuda, enfront dels més de 80.000 beneficiar-vos de febrer. La prestació específica per a treballadors per compte propi de temporada arriba al maig a 829 treballadors.

La resta de la nòmina fins a completar els 417,62 milions d'euros correspon a prestacions ja extintes.

Beneficiaris per sectors

El 25% de les prestacions al maig han beneficiat a treballadors autònoms de l'Hostaleria, 114.693, mentre que el 22% són per a ocupats en el Comerç (102.625).

A aquestes dues activitats els segueixen en nombre de prestacions Altres Serveis (39.557), Construcció (26.987) i Activitats professionals, científiques i tècniques (24.404).

Esquema d'ajudes

La pròrroga de les ajudes dissenyades per als autònoms s'ha inclòs en el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms. En el text, es renova la prestació extraordinària per suspensió d'activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID 19. La quantia de la prestació s'eleva al 70% de la base mínima de cotització. A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades l'SMI.

A més, es manté la prestació compatible amb l'activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de manca per a accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seva facturació del segon i tercer trimestre 2021 caigui el 50%, enfront del segon i tercer trimestre de 2019; i dos, no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Per part seva, els qui no compleixin els requisits per a accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària en els mateixos termes que es van establir en el Reial decret llei. La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d'ingressos del 50% (els ingressos del segon i tercer trimestre de 2021 han de ser inferiors als del primer trimestre de 2020) i no tenir uns rendiments nets computables en aquests sis mesos de 2021 superiors a 6.650 euros.

Finalment, també es manté, adaptant el període de referència que s'amplia a set mesos, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021