El CDTI aporta al maig 17,2 milions d'euros per a 34 projectes d'I+D+I empresarial a Catalunya

El CDTI aporta al maig 17,2 milions d'euros per a 34 projectes d'I+D+I empresarial a Catalunya

10/06/2021

  • Del total d'empreses participants, 59 reben finançament del CDTI per primera vegada, i 91 són pimes
  • S'han seleccionat 116 projectes en tota Espanya i 34 es desenvoluparan a Catalunya: 29 a Barcelona, 4 a Girona i 1 a Lleida
  • La delegada del Govern a Catalunya ha enaltit “la labor del Govern, que està compromès amb la ciència, la innovació i el desenvolupament tecnològic per a reactivar el nostre país i situar-lo estratègicament a nivell internacional.”

Barcelona, 10 de juny.- El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) aporta al maig 17,2 milions d'euros per a 34 projectes d'I+D+I empresarial a Catalunya. En concret, dels seleccionats a Catalunya, 29 es desenvoluparan a Barcelona, 4 a Girona i 1 a Lleida. El Consell d'Administració del CDTI, Entitat Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat per a tota Espanya 116 nous projectes d'I+D+I amb un pressupost total de 84 milions d'euros, dels quals el CDTI aportarà 64,09 milions d'euros. El nombre d'operacions aprovades pel CDTI són 130 i totes les ajudes pertanyen a la modalitat de préstecs.

La delegada del Govern a Catalunya ha enaltit “la labor del Govern, que està compromès amb la ciència, la innovació i el desenvolupament tecnològic per a reactivar el nostre país i situar-lo estratègicament a nivell internacional.”

Dels nous projectes aprovats, 3 estan relacionats amb l'emergència sanitària per a la recerca i desenvolupament de productes per a pal·liar la malaltia produïda per la infecció de COVID-19. En concret:

Desenvolupament de test citométricos i eines de programari automatitzades per a la millora del diagnòstic i estratificació dels pacients infectats per SARS-COV-2
Desenvolupament d'un nou producte per a la desinfecció de mans i superfícies mitjançant nanopartícules de coure
Desenvolupament d'un nou recobriment antiviral i noves metodologies de desinfecció contra la COVID-19 en tèxtils

En el desenvolupament d'aquests projectes participen 129 empreses, de les quals 59 reben finançament del CDTI per primera vegada, i 91 són pimes. Aquestes empreses compten amb 379 persones dedicades als objectius proposats.

Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

De les 130 operacions aprovades en aquest Consell, 24 són cofinançades amb el Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI+FEDER) que ascendeix a 11.379.001,34 euros.

El Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la grandària del beneficiari.

Ajudes concedides per Comunitat Autònoma

El Consell d'Administració del CDTI ha aprovat 130 operacions. La distribució d'ajudes per Comunitat Autònoma es pot consultar en la taula annexa: 

)

COMUNITAT AUTÓNOMA NOMBRE D'AJUDES/OPERACIONS PRESSUPOST TOTAL (EUROS) APORTACIÓ CDTI (EUROS)
Andalusia 17 11.066.081,04€ 8.599.344,65€
Aragó 2 476.901,00€ 405.365,85€
Astúries 3 831.882,00€ 359.710,25€
Balears 1 479.614,00€ 359.710,50€
Cantabria 1 771.485,00€ 655.762,25€
Castella i Lleó 5 1.587.080,00€ 1.326.928,52€
Castilla-La Mancha 6 5.378.929,00€ 3.944.021,78€
Catalunya 34 21.923.334,00€ 17.260.146,42€
Comunitat Valenciana 18 13.122.897,89€ 10.744.298,13€
Extremadura 3 1.567.486,00€ 1.220.967,49€
Madrid 15 8.854.763,00€ 6.727.886,24€
Murcia 2 2.290.552,00€ 1.759.969,20€
Navarra 3 1.398.939,00€ 659.511,09€
País Basc 14 9.474.510,31€ 6.887.514,67€
Rioja 2 1.064.444,00€ 635.829,38€
TOTAL 130 84.003.586,23€ 64.093.359,48€

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E. (CDTI) és una entitat pública dependent del Ministeri de Ciència i Innovació. Pot consultar les condicions de les ajudes del CDTI en la seva pàgina web.