Més informació sobre serveis

Servei de Gestió Econòmica

En el Servei de Gestió Econòmica es prestan els seguents serveis:

Arxiu General

A l'Arxiu General de la Subdelegació del Govern a Barcelona es presten els següents serveis:

  • Consulta de l'Arxiu de la Subdelegació del Govern a Barcelona i del Govern Civil de la Província de Barcelona

Model de "Sol·licitud de consulta"

(*) Les sol·licituds de consulta, ajustades al model anterior, hauran de presentar-se en els Registres Generals i Oficines d'Atencion al Ciutadà 060, o en el  Registre Electrònic de la Seu electronica de l'Administracion.