La delegada del Govern i la nova consellera d'AAPP mantenen un primer contacte de cara a la coordinació dels operatius d'emergències estivals

Palmer, Cladera i la resta de participants en la reunió

07/07/2015

La delegada del Govern en Illes Balears, Teresa Palmer, ha mantingut aquesta tarda una primera reunió amb la nova consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, amb l'objectiu de coordinar els operatius d'emergències, tant de l'Administració General de l'Estat com dels de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), amb especial atenció als dedicats a la campanya contra els incendis forestals 2015.

A més de Palmer i Cladera, també han participat en aquesta primera presa de contacte el sotssecretari del Ministeri de l'Interior, Luis Aguilera; el director general de Protecció i Emergències (Mºde l'Interior), Juan A. Díaz; i el director general d'Emergèncias i Interior del Govern, Pere Perelló.

En la trobada celebrada en la Delegació del Govern en Illes Balears ha servit per establir la màxima coordinació i flexibilització dels procediments a seguir en els casos en els quals la CAIB requereixi dels mitjans estatals per atendre situacions d'emergències, tant mitjans humans com a materials i tècnics.