Illes Balears disposarà de 120 milions d'euros més en 2016 gràcies als mecanismes de finançament engegats pel Govern d'Espanya

10/07/2015

La Comunitat Autònoma dels Illes Balears (CAIB) disposarà de cara a l'exercici de 2016 de 120 milions d'euros més gràcies als mecanismes de finançament que ha engegat el Govern d'Espanya en els últims anys. Aquesta quantitat suposa un 0,4% del seu PIB regional estimat per a l'any que ve.

Els mecanismes de finançament de l'Estat posats a la disposició de les Comunitats Autònomes (CCAA), el Fondo de Liquiditat Autonòmic (FLA) i el Fondo per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors (FFPP), han permès obtenir liquiditat a les administracions públiques autonòmiques en condicions financeres molt avantatjoses durant aquests anys pel que fa a les quals obtindria al mercat amb l'objectiu d'ajudar a la recuperació econòmica. Era absolutament necessari dotar de recursos a Entitats Locals i CCAA perquè poguessin fer front als seus pagaments pendents i alleugessin la situació de milers d'empreses i de treballadors per compte propi.

Fins a 2015 Illes Balears ha aconseguit estalviar un total de 108,25 milions d'euros corresponents al FFPP (38,77) i FLA (69,48). L'any en curs aquests mecanismes de finançament permetran a la CAIB disposar d'altres 11,45 milions d'euros.

En 2016, resultaran de nou molt importants els estalvis per les favorables condicions establertes en diferents normatives. En primer lloc, existeixen estalvis derivats de l'aplicació del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i EELL i unes altres de caràcter econòmic, pel qual s'establia el 0% d'interès fins al venciment del primer període de 2016. I, en segon lloc, trobem nous estalvis arran d'aplicació de l'Acord de Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 19 de febrer de 2015, pel qual s'estableix un interès del 0,834% per a totes les operacions que s'havien formalitzat fins a 2014, molt inferior als tipus mitjans fixats inicialment.