Foment destina 778.617,21euros a projectes per a la recuperació del patrimoni històric en Illes Balears

16/07/2015

Es finançaran 4 projectes per a la rehabilitació d'edificis, castells i altres elements d'interès cultural amb càrrec a l'1,5 % cultural


El Ministeri de Foment aportarà 778.617,21 euros a projectes de recuperació del patrimoni històric espanyol en Illes Balears amb càrrec als fons que es generen pel 1’5% Cultural per la contractació de l'obra pública.

La Comissió Mixta de l'1,5% Cultural, integrada pels Ministeris de Foment i Cultura, ha aprovat avui, provisionalment, els projectes que rebran fons d'aquesta partida. Els sol·licitants de les ajudes tenen a partir d'ara dos mesos per aportar la documentació necessària.


Projectes aprovats

Els projectes aprovats són:

  • A Eivissa, la restauració del baluard de Sant Jordi. El Ministeriode Foment aporta el 69% del pressupost total de l'obra que equival a 277.929,96 euros.
  • A Palma de Mallorca, la conservació i restauració de la volada de l'Ajuntament. El Ministeri de Foment aporta el 75% del pressupost total que equival a 183.521,61 euros.
  • A Sant Llorenç des Cardessar, la conservació i revaloració del Poblat Talayótico de S’lllot. El Ministeri de Foment aporta el 75% del pressupost total de l'obra que equival a 74.868,75 euros.
  • A Maó-Maó, la consolidació i reparació del Pont de Sant Roc. El Ministeri de Foment aporta el 75% del total de l'obra, és a dir, 242.296,89 euros.


1,5% cultural

El programa de 'l'1% cultural' és un dels instruments de l'Administració General de l'Estat per respondre al mandat constitucional pel qual els Poders Públics han de garantir la conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que ho integren.

Per a aquesta fi la Llei de Patrimoni Històric va establir aquest percentatge mínim a aplicar sobre el pressupost de les obres públiques que s'executessin per l'Administració de l'Estat.

Anant més enllà d'aquesta obligació, el Ministeri de Foment ha ampliat la seva aportació a aquest objecte del 1% a l'1,5% del pressupost de les obres que licita.

Aquest compromís ja es va recollir en el Conveni signat el passat 15 d'octubre de 2013 entre el Ministeri de Foment i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (que és, ja, el VI Acord de Col·laboració entre tots dos Departaments, i que estén la seva vigència fins al 31 de desembre de 2016), i va entrar plenament en vigor per al Ministeri i els seus organismes i entitats depenents  ediante l'Ordre de la Ministra publicada en el BOE de 17 d'abril.