El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient autoritza les obres d'emergència per a la neteja del mar i la retirada d'amarraments o ancoratges il·legals de fondejo a les illes d'Eivissa i Formentera

11/09/2015

La tramitació pel procediment d'emergència es justifica pel dany que produeixen a la fauna els plàstics i perquè resulta convenient iniciar la recollida en el mar, per evitar que gran part d'aquests residus acabin en les roques


El Consell de Ministres ha autoritzat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, les obres d'emergència per a la neteja del mar i la retirada d'amarraments o ancoratges il·legals de fondejo (denominats 'morts') a les illes d'Eivissa i Formentera, Illes Balears, per un import global de 416.000 euros.

El Consell de Formentera ha comunicat a la Demarcació de Costes en Illes Balears que s'ha detectat a la illa la presència de ‘morts’ (amarraments o ancoratges il·legals de fondejo) sobre posidònia a la zona d'amarri de les embarcacions, amb la consegüent destrossa, ja que es veu afectada la superfície on es dipositen, així com tot el radi de borneo de la cadena, tractant-se de ‘morts’ llançats per persones sense coneixement tècnic algun on la línia de fondejo no compleix cap dels requisits que s'han d'exigir als fondeos ecològics.

Per tant, cal acabar amb aquesta contaminació al més aviat possible, a fi que l'impacte ambiental no sigui major. La tramitació d'aquesta obra pel procediment d'emergència es justifica pel dany que produeixen a la fauna els plàstics i perquè resulta convenient iniciar la recollida en el mar, ja que una part d'ells acabaran a les platges, on la recollida és relativament senzilla. No obstant això, una altra gran part acaben en les roques, sent impossible la seva recuperació, la qual cosa motiva que tornin al mar quan se succeeixen els temporals. 

En el cas de la retirada de ‘morts’ l'emergència està justificada per la lenta evolució de la posidònia, sent necessari retirar-los abans que desaparegui tota la situada en el radi de borneo de la cadena, ja que, si es deixa morir, la recuperació posterior és molt lenta.