Localización

DIRECCIÓ INSULAR DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT A MENORCA

Plaza Miranda, 22

07701 - Maó-Mahón (Illes Balears)

Teléfonos:

  • 971989280

Faxes:

  • 971989295