Oficina de Conflictos de Intereses

FLOR MARÍA LÓPEZ LAGUNA

Foto de Flor María López Laguna

Nascuda a Madrid en 1959.

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Va ingressar en la  Administració  al gener de 1984 i pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de el  Estat. Ha ocupat diferents llocs de responsabilitat,  fonamentalment de perfil jurídic. En  1991 va ser nomenada  sotsdirectora general d'Estudis i Informes en la Secretaria General Tècnica del Ministeri per a les Administracions Públiques fins que en 1992 pansa a ocupar el lloc d'Inspectora General de  Serveis de la Inspecció General de Serveis de l'Administració Pública, on  va realitzar activitats de consultoria en unitats administratives.

En 1995 va ser nomenada sotsdirectora general de Gestió del Règim d'Incompatibilitats, fins a gener de 2007 en  què passa a ocupar el càrrec de directora de l'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Sotsdirecció General. Com a titular, li corresponia la gestió del règim d'incompatibilitats dels membres del Govern, alts càrrecs i empleats públics de l'Administració General de l'Estat. En  juliol  va ser nomenada per al càrrec, que ha ocupat fins ara, de sotsdirectora general de Règim dels Alts Càrrecs. Ha participat en l'elaboració de  diferents  normes sobre conflictes d'interessos i ètica pública. Compta amb àmplia experiència en la formació i capacitació d'empleats públics i ha participat en trobades i col·loquis organitzats per altres administracions públiques sobre la matèria.  Així mateix, ha format part, com a presidenta i com a vocal, d'òrgans selectius.

Ha estat convidada per l'OCDE  per donar a conèixer l'experiència de l'Oficina de Conflictes d'Interessos espanyola en països membres de l'organització i ha impartit conferències en la  Organització d'Estats Americans (OEA), Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Fundació per a la Recerca sobre el Dret i l'Empresa (FIDE), Transparència Internacional i Universitat Internacional Menéndez Pelayo.