Línies d'Actuació

Aportació a plans provincials i insulars

Aportació als projectes de modernització administrativa local

Aportació a projectes amb participació de la societat civil