Mesurades Reial decret-llei 11/2019

MESURES ADOPTADES

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

[ Fecha límite de presentación de solicitudes: 23 de junio de 2020. Más información: Portal de EELL ]

RESOLUCIÓ D'ASSIGNACIÓ

  • (BOE, 20/11/2020) Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.