Mesurades Reial decret-llei 2/2019 (RD 630/2019)

MESURES ADOPTADES AMB CARÀCTER GENERAL

MESURES ADOPTADES

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

[ Fecha límite de presentación de solicitudes: 9 de julio de 2020. Más información: Portal de EELL ]

  • Resolució de 12 de juny del 2020 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 630/2019, de 31 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 7 del Reial decret-llei 2/2019, de 25 de gener, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019. Publicada en extracte en BOE, 18 de juny de 2020.

SUBVENCIONS ASSIGNADES

  • (BOE, 02/12/20) Resolució de 30 de novembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'acorda l'assignació de les subvencions previstes en el Reial decret 630/2019, de 31 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 7 del Reial decret-llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.