Mesurades Reial decret 778/2020, de 25 d'agost (RD-llei 11/2019)

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 27/08/2020) Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, del Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020. Publicada en extracte en BOE 15/12/2020.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, a partir del siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. Se cumplimentarán y presentarán de forma electrónica, a través de la aplicación informática "Aura-Subvenciones para catástrofes naturales" disponible en el Portal de Entidades Locales.

Termini obert des del dia 16 de desembre de 2020 fins al 29 de gener de 2021, tots dos inclosos.