Mesurades Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre (RD-llei 11/2019)

MESURES ADOPTADES

  • (BOE, 14/10/2020) Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • Resolució de 10 de desembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en el Reial decret 904/2020, de 13 d'octubre, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes en l'article 9 del Reial decret-llei 11/2019, de 20 de setembre, a situacions catastròfiques esdevingudes fins al 31 de març de 2020. Publicada en extracte en BOE 22/12/2020.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes se cumplimentarán y presentarán de forma electrónica, a través de la aplicación informática "Aura-Subvenciones para catástrofes naturales" disponible en el Portal de Entidades Locales.

Termini obert des del dia 23 de desembre de 2020 fins al 5 de febrer de 2021, tots dos inclosos.