Metodologia i documentació (per anys)

Metodologia i documentació (per anys) L'EIEL s'elabora, seguint una metodologia comuna, per les Diputacions, Cabildos i Consells Insulars, Comunitats Autònomes Uniprovincials i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració tècnica i econòmica d'aquest ministeri, al que a més correspon el seguiment i control de la seva actualització i manteniment.

Instrucciones para la realización y entrega de la EIEL 2020 -2021 con los anexos para su georreferenciación. La documentación de la parte alfanumerica de la Encuesta (Manual, Diccionario...) es la misma que se encuentra en el apartado "Metodología-Documentacion EIEL 2010-2011".

Instrucciones para la realización y entrega de la EIEL-2012 a 2019 con los anexos para su georreferenciación y el Manual de la Plataforma GEO-EIEL. La documentación de la parte alfanumerica de la Encuesta (Manual, Diccionario...) es la misma que se encuentra en el apartado "Metodología-Documentacion EIEL 2010-2011".

Recoge una serie de documentos necesarios para la realización de la EIEL 2010-2011. El campo (tm _gprs) de la tabla Nucl_encuestado_7, 0tras Informaciones Municipales, no se recogerá en la EIEL 2010

Recoge una serie de documentos básicos a utilizar en la elaboración de la EIEL, correspondientes a las Fase de 2005, que sirven también de referencia para las Fases de 2008 y 2009.