Ajudes *EMP-*POEJ (FSE 2014-20)

Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic.

Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic.


Aquí trobarà informació sobre les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població.

NOVETATS

INSTRUCCIONS PER A JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ D'AJUDA

Resolució amb les instruccions relatives a la justificació i liquidació final de projectes *EMP-*POEJ. Publicada el 5-4-2021 en aquesta mateixa pàgina.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PAGAMENT

S'ha habilitat un procediment provisional per a la presentació de sol·licituds de pagament, mentre no està disponible l'aplicació informàtica per a això. Consulti la guia sobre aquest procediment, els exemples de còmput i els models *excel necessaris en aquesta mateixa pàgina.


SEGUIMENT AJUDES *EMP-*POEJ

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS (CONCESSIÓ DIRECTA)

INSTRUCCIONS GENERALS

INSTRUCCIONS JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ FINAL

MESURADES Covid-19

PROCEDIMENT PROVISIONAL PER A PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PAGAMENT

S'ha habilitat un procediment provisional per a la presentació de sol·licituds de pagament mentre no està disponible l'aplicació informàtica per a això.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDA

Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds de les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (BOE 28/12/2020).