Fondos Europeos

Ajudes *EMP-*POEJ (FSE 2014-20)

Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic.

Subvencions a entitats locals per afrontar el repte demogràfic.


Aquí trobarà informació sobre les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població.

NOVETATS

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PAGAMENT

S'ha habilitat un procediment provisional per a la presentació de sol·licituds de pagament, mentre no està disponible l'aplicació informàtica per a això. Consulti la guia sobre aquest procediment, els exemples de còmput i els models *excel necessaris en aquesta mateixa pàgina.

AMPLIACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

S'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds fixat en l'article 12.1, lletra b, del Reial decret 1234/2018, de 5 d'octubre, fins al dia 31 de març de 2021.


SEGUIMENT AJUDES *EMP-*POEJ

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS (CONCESSIÓ DIRECTA)

INSTRUCCIONS GENERALS

MESURES *COVID-19

PROCEDIMENT PROVISIONAL PER A PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PAGAMENT

S'ha habilitat un procediment provisional per a la presentació de sol·licituds de pagament mentre no està disponible l'aplicació informàtica per a això.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDA

Resolució de 21 de desembre de 2020, de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds de les subvencions a entitats locals per al finançament de projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu (BOE 28/12/2020).