Una altra informació sobre cooperació econòmica local

Informació Socio-Económica Local

Informació Socio-Económica Local

Aquí trobarà informació sobre transferències de l'Estat a les entitats locals i altres qüestions relacionades amb la cooperació econòmica local

Pressupostos de les entitats locals (històric)

Dades històriques sobre els pressupostos de les entitats locals

Transferències de l'Estat a les entitats locals

Informació sobre altres aportacions de l'Estat a les entitats locals, diferents de les del programa de Cooperació Econòmica Local