Variacions del Registre d'Entitats Locals

Última actualització

Variacions en: Municipis, Mancomunitats, Altres EELL

MUNICIPIS

Variacions des d'1 de setembre de 2019

    

Nous municipis

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

Canvi de denominació

Per resolució de 21 de febrer de 2020 es procedeix a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció del municipi de *Lumbreras (La Rioja), per fer constar com a denominació d'aquest *Lumbreras de *Cameros.

Per resolució de 24 de febrer de 2020 es procedeix a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció del municipi de *Guadiana del Cabdill (Badajoz), per fer constar com a denominació d'aquest *Guadiana.

 

Canvi de capital o de la seva denominació

Per resolució de 21 de febrer de 2020 es procedeix a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció del municipi de *Lumbreras (La Rioja), quant a la capitalitat del mateix, per fer constar com a denominació d'aquesta *Lumbreras de *Cameros.

Per resolució de 24 de febrer de 2020 es procedeix a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció del municipi de *Guadiana del Cabdill (Badajoz), quant a la capitalitat del mateix, per fer constar com a denominació d'aquesta *Guadiana.

 

Modificació territorial

Per resolució de 15 de gener de 2020 es procedeix a inscriure en el Registre d'Entitats Locals l'alteració dels termes municipals de Funes i *Villafranca (Navarra), en l'àmbit del “Soto Contenguis”.

Per resolució de 15 de gener de 2020 es procedeix a inscriure en el Registre d'Entitats Locals l'alteració dels termes municipals de *Caparroso i Marcilla (Navarra), en l'àmbit dels tallats sobre el Riu Aragó.

Per resolució de 15 de gener de 2020 es procedeix a inscriure en el Registre d'Entitats Locals l'alteració dels termes municipals de *Falces i Peralta (Navarra), en l'àmbit de l'Àrea *Regable del Canal de Navarra denominat “Sector 22-*Arga3, *Arga4-“.

 

MANCOMUNITATS

Variacions des d'1 de juny de 2020

Inscripció

 

Per resolució d'1 de juny de 2020 es procedeix a la inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Mancomunitat d'Interès General Urbana “Valladolid i *Alfoz” (Valladolid), amb el número 0547024 i data d'inscripció de 10 de març de 2020.

Per resolució de 2 de juliol de 2020 es procedeix a la inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Mancomunitat “Depuració de l'Alt *Órbigo” (León), amb el número 0524045 i data d'inscripció de 25 de juny de 2020.

 

Cancel·lació

 

Por resolución de 1 de junio de 2020 se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Mancomunidad de Aguas Logrosán-Zorita (Caceres).

Por resolución de 23 de julio de 2020 se procede a la cancelación de la inscripción en el Registro de Entidades Locales de la Mancomunidad Central de Zaragoza (Zaragoza).

 

Incorporació i separació de municipis

 

Per resolució de 5 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la *Mancomunitat de *Serveis *Socials de la Marina Alta (*AlacantAlicante) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi de Gata de Gorgos.

Per resolució de 6 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat del Nord-oest per a la gestió i el tractament dels residus urbans (Madrid) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi de Santa María de l'Albereda.

Per resolució de 9 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Serveis “La Serena-*Vegas Altes” (Badajoz) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi de *Orellana de la Serra.

Per resolució de 2 de juliol de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis “Segòvia Centro” (Segòvia) per consignar: Municipis associats: se separa el municipi de *Navalmanzano.

Per resolució d'11 d'agost de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis “Vega del Duero” (Valladolid) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi de *Ciguñuela.

Per resolució de 19 d'agost de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis “Vega del Guadalquivir” (Còrdova) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi de Posades.

Per resolució de 27 d'agost de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat del Nord-est de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) per consignar: Municipis associats: s'incorpora el municipi del Rosari.

 

Finalitats

 

Per resolució de 29 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat “Ribera del *Arlanza i de la Muntanya” (Burgos i Palència), per consignar: Finalitats: queden inscrits els expressats en el nou article 3.1 dels seus estatuts.

Per resolució de 23 de juliol de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis “*Bierzo Alt” (León) per consignar: Finalitats: es fan constar els inclosos en el nou article 3.1 dels seus estatuts.

Per resolució d'11 d'agost de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat “Baix Maestrat” (Castelló/Castelló) per consignar: Finalitats: es fan constar els inclosos en el nou article 3 dels seus estatuts.

 

Altres modificacions

 

Per resolució de 2 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de l'Alacantí/*Mancomunitat d l'Alacantí (Alacant/Alacant), per consignar: capital: els seus òrgans de govern i administració se situaran en el municipi de Sant Joan d'Alacant.

Per resolució de 3 de juny de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la *Mancomunitat dels Valls (València/València) per consignar: òrgans de govern: s'afegeix la Junta de Govern Local; se substitueixen els Vice-presidents per la Vice-presidència.

Per resolució d'11 d'agost de 2020 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat “Baix Maestrat” (Castelló/Castelló) per consignar: òrgans de govern: s'inclou la Junta de Govern.

 

ALTRES ENTITATS LOCALS

Variacions des d'1 de juny de 2020

 

Inscripció

Per resolució de 23 de juliol de 2020 es procedeix a inscriure en el Registre d'Entitats Locals la Comarca Central (Aragó), amb el número 0602033 i data d'inscripció de 17 de juliol de 2020.

 

Modificació

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

Cancel·lació

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

Canvi de denominació

No s'han produït variacions en aquest supòsit.