Estadístiques

Estadístiques IMI-Espanya

Xifres IMI-Espanya (PDF · 667,76 KB)

Pot també consultar les estadístiques comparatives sobre IMI que publica la Comissió, així com la secció sobre IMI dins del' Scoreboard' de la D.G. Mercat Interior de la Comissió, dins del que pot trobar la valoració de la Comissió sobre l'activitat IMI a Espanya.

Web sobre el quadre d'indicadors del Mercat Únic

El quadre d'indicadors del mercat únic inclou informes complets sobre tretze instruments de governança, inclosos el control de la transposició correcta de les directives de la UE, una anàlisi dels procediments d'infracció, les xarxes de cooperació administrativa (IMI: Internal Market Information System) i diversos serveis d'informació i de resolució de problemes.

La versió exclusiva en línia del quadre d'indicadors del mercat únic ofereix un sistema d'informació complet i fàcil de consultar.