Premsa

Actualitat

Últimes notícies relacionades amb el Ministeri

Notes de Premsa

Consulti les últimes informacions proporcionades pel gabinet de premsa..

Convocatòries

Si vol rebre les nostres convocatòries per SMS, enviï un missatge a: prensa@mpt.es, indiqui’ns el seu nom, mitjà a què pertany i el número de telèfon mòbil.

Arxiu gràfic

Històric de les imatges del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Arxiu multimèdia

Talls d’àudio amb declaracions dels responsables del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Entrevistas

Consulte las entrevistas a la ministra y a los altos cargos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública