Septiembre

Comissió Bilateral de Cooperació: L’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya acorden retirar quatre conflictes de competència

El ministre d’ Administracions Públiques, Jordi Sevilla, i el conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, han presidit avui la reunió de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat de Catalunya, en la qual s’han aprovat dos acords. A la reunió també ha assistit el secretari d’Estat da Turisme i Comerç, Pedro Mejía. El primer acord dóna per tancats els conflictes en matèria d’ horaris comercials. El segon permetrà una solució extraprocessal a altres controvèrsies competencials, a través dels corresponents desistiments, en complements de pensions no contributives i procediments d’accés a la Universitat.

Financiación sanitaria: El Gobierno triplica su oferta inicial y establece nuevas medidas para mejorar la asistencia y racionalizar el gasto

En la Conferencia de Presidentes, celebrada hoy en el Senado, el Presidente del Gobierno ha ofrecido una propuesta que supone triplicar la hecha inicialmente. La propuesta establece, asimismo, medidas para racionalizar el gasto sanitario y garantizar una mejora en la prestación de servicios sanitarios al ciudadano, tal como figuraba en el texto de la primera propuesta del Gobierno.