Prentsa-oharrak

22/06/2021

El número de trabajadores extranjeros en Illes Balears crece casi un 10% en un mes y roza las 83.500 personas

Dos de cada 10 extranjeros procedentes de fuera de la UE son trabajadores autónomos; son, en términos absolutos, 9.200 personas. Entre los ciudadanos de países comunitarios, la proporción de trabajadores autónomos es del 34,6%

22/06/2021

El nombre de treballadors estrangers a les Illes Balears creix prop de deu punts en un mes i frega les 83.500 persones

Dos de cada 10 estrangers procedents de fora de la UE són treballadors autònoms; són, en termes absoluts, 9.200 persones. Entre els ciutadans de països comunitaris, la proporció de treballadors autònoms és del 34,6%.

11/06/2021

Balears rep 14 milions d’euros per compensar la pèrdua d’ingressos del transport públic com a conseqüència de la Covid-19

Les ajudes es destinaran a l’Ajuntament de Palma, que percebrà 12,3 milions d’euros, i al Consell Insular de Menorca, al qual pertoquen 1,7 milions. El Consell de Ministres del passat 8 de juny va aprovar una partida de 434 milions d’euros per a un total de 273 entitats locals de tot el país amb transport públic de la seva titularitat. Per regla general, els beneficiaris rebran l’equivalent al 40% dels ingressos que van obtenir el 2019

11/06/2021

Balears recibe 14 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos del transporte público por la Covid-19

Las ayudas se destinan al Ayuntamiento de Palma, que percibirá 12,3 millones de euros, y al Consell Insular de Menorca, al que corresponden 1,7 millones. El Consejo de Ministros del pasado 8 de junio aprobó una partida de 434 millones de euros para un total de 273 entidades locales de todo el país con transporte público de su titularidad. Por lo general, los beneficiarios recibirán el equivalente al 40% de los ingresos que obtuvieron en 2019 sus sistemas públicos de transporte

10/06/2021

Més de 2.000 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil vetllaran per la seguretat ciutadana a les Illes Balears durant la pròxima temporada turística

Durant el període estival, la plantilla se reforçarà amb prop de 300 agents més en el conjunt del territori balear, segons les xifres del Ministeri de l’Interior. L’operatiu es desplega amb l’objectiu de minimitzar els riscs associats a la delinqüència comuna per incrementar la seguretat ciutadana en els territoris d’alt interès turístic

10/06/2021

Más de 2.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad ciudadana en Illes Balears durante la próxima temporada turística

Durante este período estival, la plantilla se reforzará con cerca de 300 agentes más en el conjunto del territorio balear, según cifras del Ministerio del Interior. El operativo se despliega con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la delincuencia común para incrementar la seguridad ciudadana en los territorios de alto interés turístico

Protección Civil reconoce la labor de voluntariado desarrollada por los radioaficionados de la REMER Vicent Ferrer Marí y José Tur Sala a lo largo de más de tres décadas
17/06/2021

Protección Civil reconoce la labor de voluntariado desarrollada por los radioaficionados de la REMER Vicent Ferrer Marí y José Tur Sala a lo largo de más de tres décadas

La Red Radio de Emergencia de Protección Civil (REMER) ha entregado a Vicent Ferrer Marí y José Tur Sala los diplomas en reconocimiento a sus 35 años de permanencia y constancia en la prestación de voluntariado en la entidad, que actualmente cuenta con nueve miembros acreditados en Eivissa y Formentera.

11/06/2021

Balears rep 14 milions d’euros per compensar la pèrdua d’ingressos del transport públic com a conseqüència de la Covid-19

Les ajudes es destinaran a l’Ajuntament de Palma, que percebrà 12,3 milions d’euros, i al Consell Insular de Menorca, al qual pertoquen 1,7 milions. El Consell de Ministres del passat 8 de juny va aprovar una partida de 434 milions d’euros per a un total de 273 entitats locals de tot el país amb transport públic de la seva titularitat. Per regla general, els beneficiaris rebran l’equivalent al 40% dels ingressos que van obtenir el 2019

11/06/2021

Balears recibe 14 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos del transporte público por la Covid-19

Las ayudas se destinan al Ayuntamiento de Palma, que percibirá 12,3 millones de euros, y al Consell Insular de Menorca, al que corresponden 1,7 millones. El Consejo de Ministros del pasado 8 de junio aprobó una partida de 434 millones de euros para un total de 273 entidades locales de todo el país con transporte público de su titularidad. Por lo general, los beneficiarios recibirán el equivalente al 40% de los ingresos que obtuvieron en 2019 sus sistemas públicos de transporte

10/06/2021

Més de 2.000 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil vetllaran per la seguretat ciutadana a les Illes Balears durant la pròxima temporada turística

Durant el període estival, la plantilla se reforçarà amb prop de 300 agents més en el conjunt del territori balear, segons les xifres del Ministeri de l’Interior. L’operatiu es desplega amb l’objectiu de minimitzar els riscs associats a la delinqüència comuna per incrementar la seguretat ciutadana en els territoris d’alt interès turístic

10/06/2021

Más de 2.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad ciudadana en Illes Balears durante la próxima temporada turística

Durante este período estival, la plantilla se reforzará con cerca de 300 agentes más en el conjunto del territorio balear, según cifras del Ministerio del Interior. El operativo se despliega con el objetivo de minimizar los riesgos asociados a la delincuencia común para incrementar la seguridad ciudadana en los territorios de alto interés turístico

08/06/2021

El Ministeri d’Educació destina a les Illes Balears 10,6 milions d’euros del fons de Cooperació Territorial per impulsar la Formació Professional

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució de més de 301 milions d’euros per executar el Pla de Modernització de la Formació Professional, que desenvolupa el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), amb doblers del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR) per a 2021. D’aquesta partida, més de 10,6 milions d’euros es destinaran a les Illes Balears; les comunitats autònomes tindran de termini fins a desembre de 2022 per complir els objectius.

08/06/2021

El Ministerio de Educación destina a Illes Balears 10,6 millones de euros del fondo de Cooperación Territorial para impulsar la Formación Profesional

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de más de 301 millones de euros para la ejecución del Plan de Modernización de la Formación Profesional que desarrolla el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), con cargo al Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) para 2021. De este dinero, más de 10,6 millones de euros se destinarán a Illes Balears; las comunidades autónomas dispondrán de plazo hasta diciembre de 2022 para cumplir los objetivos.

De confirmarse este caso, se trataría de la tercera víctima mortal por violencia de género en 2021 en el archipiélago
04/06/2021

La Delegación del Gobierno en Illes Balears condena la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja en Eivissa

La Delegación del Gobierno en Illes Balears expresa su condena y repulsa por la muerte de una mujer de 21 años presuntamente a manos de su pareja en Eivissa. La Policía investiga las circunstancias del suceso, que se produjo en un hotel de la isla, cuando ambos se precipitaron desde el balcón de la habitación en la que se hospedaban.

08/06/2021

La Dirección Insular de la AGE en Menorca anima a los residentes a opositar para uno de los puestos de empleo público que salen a oferta en 2021

La convocatoria de más de 10.000 plazas publicada el pasado 28 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) corresponde a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020 y a las Ofertas de Estabilización de 2017 y 2018. Entre sus objetivos está el de resolver las dificultades para cubrir determinadas plazas, como sucede en Menorca, donde hay unos 60 puestos de funcionario y personal laboral que permanecen vacantes en las delegaciones de los distintos ministerios

31/05/2021

Més de 2.000 residents estrangers a les Illes Balears van obtenir la nacionalitat espanyola l'any passat

Un total de 2.071 resident estrangers a les Illes Balears van obtenir la nacionalitat espanyola l'any passat; prop de la meitat d'ells –en concret 1.098- duien almanco deu anys residint a l’arxipèlag, i el Marroc és el país d’origen més nombrós a l’estadística, amb 473 de les més de dues mil peticions concedides. Per edats, el grup amb més nacionalitzats va ser el dels d’entre 36 i 50 anys, amb un total de 925 concessions, segons les dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

31/05/2021

Más de 2.000 residentes extranjeros en Balears obtuvieron la nacionalidad española el año pasado

Un total de 2.071 residentes extranjeros en Illes Balears obtuvieron la nacionalidad española el año pasado; aproximadamente la mitad de ellos –en concreto 1.098- llevaban al menos diez años residiendo en el archipiélago, y Marruecos es el país de procedencia más numeroso, con 473 de las más de dos mil peticiones concedidas.

El Conseller Iván Sevillano, la Delegada Aina Calvo i la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera.
25/05/2021

La Delegació del Govern a les Illes Balears i el Consell de Mallorca es reuneixen amb les entitats de la MA-10

La Delegada del Govern a les Illes Balears, Aina Calvo, i la Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han presidit avui capvespre una reunió telemàtica amb les entitats de la carretera MA-10, a la qual han fet balanç de les mesures principals que s'han dut a terme a la carretera de la Serra de Tramuntana per tal de reforçar la seguretat viària.

El Conseller Iván Sevillano, la Delegada Aina Calvo y la Presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera.
25/05/2021

Delegación del Gobierno en Illes Balears y el Consell de Mallorca se reúnen con las entidades de la MA-10

La Delegada del Gobierno en Illes Balears, Aina Calvo, y la Presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, han presidido esta tarde una reunión telemática con las entidades de la carretera MA-10, en la que han hecho balance de las principales medidas implementadas en la carretera de la Serra de Tramuntana para reforzar la seguridad vial

26/05/2021

La taxa de criminalitat segueix baixant a les Balears i actualment és de 49,5 delictes per cada mil habitants

La mitjana de les infraccions penals a les Illes torna a caure en relació amb els mínims històrics que es van assolir l'any passat; aquest paràmetre es calcula sobre el nombre de residents censats, sense tenir en compte la gran població flotant de l'arxipèlag

26/05/2021

La tasa de criminalidad sigue en descenso y se sitúa en 49,5 delitos por cada mil habitantes en Balears

El promedio de las infracciones penales que se cometen en las Islas vuelve a caer respecto al mínimo histórico alcanzado el año pasado; este parámetro se calcula sobre el número de residentes censados, sin tener en cuenta la gran población flotante del archipiélago

19/05/2021

L’Ingrés Mínim Vital supera els 8.000 beneficiaris per maig a les Illes Balears i arriba a més de 3.200 famílies

L’Ingrés Mínim Vital ha superat els 8.000 beneficiaris a les Illes Balears durant aquest mes de maig; la prestació arriba a 3.236 famílies de l’arxipèlag, i un total de 3.281 receptors són menors d’edat, segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La quantia de l’ajuda econòmica a la comunitat autònoma és de més de 478 euros mensuals, que superen els 448 euros que cobren, de mitjana, els titulars a la resta de l’Estat

19/05/2021

El Ingreso Mínimo Vital supera los 8.000 beneficiarios en Balears en mayo y llega a más de 3.200 familias

El Ingreso Mínimo Vital ha superado los 8.000 beneficiarios en Illes Balears durante este mes de mayo; la prestación llega a 3.236 familias del archipiélago, y un total de 3.281 receptores son menores de edad, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía media de la ayuda económica en la comunidad autónoma es de algo más de 478 euros, lo que supera los 448 euros de promedio que cobran los titulares en el resto del Estado

Autoridades y vecinos, durante el minuto de silencio que se ha realizado hoy en sa Pobla.
18/05/2021

La Delegación del Gobierno en Illes Balears expresa su más enérgica condena por el asesinato de una mujer y su hijo de siete años en Sa Pobla

La Delegación del Gobierno en Illes Balears expresa su más enérgica condena y repulsa por el asesinato de una mujer de 28 años y de su hijo, de siete, cuyos cuerpos sin vida fueron descubiertos ayer lunes, por la tarde, en su domicilio de Sa Pobla (Mallorca). El presunto autor fue detenido pocas horas después en Palma por la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Presentació del nou portal Import@ss, avui a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a Palma.
18/05/2021

Més de mig milió de treballadors i treballadores de les Balears es beneficiaran de la posada en marxa del nou portal de tràmits amb la TGSS

Més de mig milió de treballadors de les Illes Balears es beneficiaran del nou portal Import@ss, que ha posat en marxa la Tresoreria General de la Seguretat Social per facilitar al ciutadà els tràmits que ha de realitzar davant d’aquesta Administració. A través d’aquesta aplicació, que pot emprar-se des del telèfon mòbil, es podran sol•licitar fins a 40 serveis prestats per la TGSS.

La Delegada del Gobierno, Aina Calvo, entre la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Rosario Rodríguez, y el Jefe de Servicio de Administración Electrónica, Felipe Bravo.
18/05/2021

Más de medio millón de trabajadores de Balears se beneficiarán de la puesta en marcha del nuevo portal de trámites con la TGSS

Más de medio millón de trabajadores de Illes Balears se beneficiarán del nuevo portal Import@ss, que ha puesto en marcha la Tesorería General de la Seguridad Social para facilitar al ciudadano los trámites que debe realizar ante esta Administración. A través de esta aplicación, que incorpora la posibilidad de ser utilizada a través del teléfono móvil, se podrán solicitar hasta 40 servicios que presta la TGSS.

Historikoa ikusi