Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileak

Nork eskatu behar da?

Aplikazio eremuan sartzen diren langileek abenduaren 26ko 53 / 1984 Legea, Administrazio Publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko nahi duten edozein jarduera pribatuak edo beste bigarren jardun publiko bat izan behar da.

Nori da bateraezintasunei buruzko araudia aplikatzen?

Bateraezintasunei buruzko araudia aplikatu behar da:

Langileek EAEko Administrazio zibila eta militarra A. Estatuaren eta bere autonomiadun organismoen (letra aldatu 7 / 2007 Legea, apirilaren 12koa (13.04.2007).

B. Administrazioko langileak eta Autonomia Erkidegoetako legebiltzarretako eta haien menpeko erakunde eta organo instituzionalak.

C. toki Udalbatzen zerbitzura dagoen pertsonala eta horien peko erakunderen arteko.

D. langileen ente eta erakunde publikoak, ez aplikatzeko Estatu-entitate autonomoei buruzko Legea.

E. funtzio publikoa bete eta lansariak ordainsari bidez jasotzen dituzten langileei.

F. langileak Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileak eta beren, bertze edozein entitate edo erakunde.

G. zuzenbide publikoko erakundeen, korporazioen zerbitzuko langileak partzuergo, fundazio eta aurrekontu arruntean jasotzen dituztenean 100eko 50 azkarrago joatea, baldin eta administrazio publikoek edo beste diru-sarrera batzuk (diru-laguntzak letra aldatu 7 / 2007 Legea, apirilaren 12koa (13.04.2007).

Enpresetan lanean diharduen langile orok du, zuzenean edo zeharka, partaidetza duen kapitalaren 100eko 50 handiagoa bada, herri-administrazioen.

I. langileak Banco de España ” Espainiako Bankuaren eta finantza erakunde publikoak.

J. gainerako langileen Estatutuak losfuncionarios aplikatu behar zaion.

Zer organo bateragarritasun eskaria jo behar da?

A) eskabideak izanez gero, baimena eskatu behar da; horretarako, beste bigarren jardun publiko bat izan daitezen, kasu bakoitzaren arabera:

    - mInistro Lurralde Politikako eta Administrazio Publikoetako ministroa (gatazka), jarduera publiko nagusira atxikita dago Estatuko administrazioan ordaindu behar dituzte.

    - autonomia-erkidegoko organo eskudunari, jarduera nagusiaren Autonomia Erkidegoko Administrazio batean inskribatuta dagoenean.

    - osoko CorpJarduera bati atxikita badago, perpaus nagusia.

B) erabilera eta jarduera pribatuak badira, organo eskudunari eskatu beharko da bateragarritasuna aitortzea administrazioaren atxikia duen jarduera, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera.

Bateragarritasun eskaria aurkezteko modua

Eskaerak aurkez daitezke:

- edozein administrazioorganotako erregistroetan, Estatuko administrazio orokorrak edo Autonomia Erkidegoetako Administrazioetan eta tokiko administrazioko erakundeen erregistroak artikuluan aipatzen den hitzarmena sinatuta daukatenentzat 38.4.b azaroaren 26ko 30 / 1992 Legea).

- Espainiak atzerrian dituen diplomaziako ordezkaritzak edo kontsuletxeetako bulegoak.

- posta bulegoak.

- Funtzionatzen duLangileen ataria, Estatuko Administrazio Orokorraren bidez, langilearen autosevicio.

- legeak agintzen duen eran eta 11 / 2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoa. "" sartu

Ebazpen epea zein da?

Baimen-eskaerak bateragarritasuna sektore publikoan bigarren lan bat:Lau hilabete

Jarduteko bateragarritasunerako jarduera pribatuak aitortzeko eskabideak: Hiru hilabete

Diziplina-erregimena zein da?

Bateraezintasunei buruzko arauak ez betetzeak zein da oso hutsegite larritzat jotzen, 95.2.n) artikuluan xedatutakoaren arabera, apirilaren 12ko 7 / 2007 Legearen epeak betetzen ez badira, besterik gabe,. edo bestelako xedapen bateraezintasunen arloan falta larritzat joko da baldin eta trabagarri gertatzen ez bada, baita bateraezintasun-egoera bati k) 7.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki; horrezaz gain, diziplinaren araubideari buruzko erregelamenduko Estatuko Administrazioko funtzionarioen 33 / 1986 Errege Dekretuaren bidez onartzen da, urtarrilaren 10a.

Bateragarritasuna ESKATZEKO EREDU deskargatu (PDF · 34,4 KB)

Informazio gehiago eta kontaktua

- Bateraezintasunen araubidea "kudeatzeko atala Menpeko langile guztiak, salbu eta osasun-langileek losministerios. Defentsa, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Justizia Eta Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun "

Telefonoak (91) - 273.26.52 273.26.49 (91):

Posta elektronikoa: Incom.rgeneral@seap.minhap.es

Bateraezintasunak "kudeatzeko atalaPertsonal sanitario eta mendeko langileen Ministerioa Defentsa, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Justizia Eta Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun"

Telefonoak (91) - 273.26.54 273.26.39 (91):

Posta elektronikoa: Incompatibilidades@seap.minhap.es