Prentsa-oharra, 2009ko ekainaren 23koa

Hizkuntzen Kontseiluak bigarren bilera egin du 2009ko ekainaren 23an, Lurralde Lankidetzako Estatu Idazkari Gaspar Zarrias Arevalo buru izan delarik.

 
Bileraren gaiak
 
  • Estatuko Administrazio Orokorreko Hizkuntza Koofizialen Bulegoaren 2008ko Txostena aurkeztu da Kontseiluan, 905/2007 Errege Dekretuaren 8.3. artikuluari jarraituz. Txostena egiteko, Gobernuaren Ordezkaritzei eta Ministerio nahiz eragindako bestelako erakundeei kontsulta egin zaie.

Txostenaren arabera, 2008. urtean hobekuntza eta aurrerapen nabarmenak gertatu dira hizkuntza koofizialen erabileran Estatuko Administrazio Orokorrean, eta, zehazki, esparru hauetan: arauetan, langileen hizkuntza-gaitasunean, inprimakietan, ereduetan, karteletan, errotulu eta seinaleetan, eta Estatuko Administrazio Orokorraren web orrietan. Jardunbide egokiei dagokienez, nabarmendu behar dira Estatuko Aldizkari Ofizialaren Estatu Agentziak, Trafikoko Zuzendaritza nagusiak, Erregistro Zibilek, Jabetza eta Merkataritza Erregistroek, Administrazio Publikoaren Institutu Nazionalak, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak eta Gizarte Segurantzaren kudeaketa-erakundeek egindako jarduerak nabarmendu dira. 

  • Administrazio Publikoaren Institutu Nazionaleko eta Estatuko Aldizkari Ofizialaren Estatu Agentziako zuzendariek egindako berariazko txostenak aurkeztu dira, hizkuntza koofizialen arloan haien egoera eta jarduerei buruzkoak izan direnak. Horrez gain, Kontseilura bertaratutako Ministerioko Sail desberdinetako ordezkariek, herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea zenbateraino betetzen den jakinarazi dute: beren web orriei buruzko egoera, 2009ko abenduaren 31n ahalik eta eduki gehien hizkuntza ofizial guztietan erabilgarri egon daitezen. 
 
 
  •  Kontseiluak EAOko Hizkuntza Ofizialen Bulegoak bileran aurkeztutako 2008ko txostenean aipatuko gomendioei jarraitzea erabaki du. Besteak beste, hauek dira, labur: 

- Hizkuntza koofizialetan prestatzeko egindako eskaintza sustatzea, handitzea eta hobetzea EAOko langileentzat.

 - Ministerio guztien eta haien mendeko erakunde publiko guztien web orrialdeak hizkuntza koofizialetan osorik ikustea, eta herritarrek EAOrekin baliabide elektronikoen bidez izandako harremanetan hizkuntza koofizialak erabiltzeko duten eskubidea gauzatzea (11/2007. legea).
 
- Hizkuntza koofiziala duten autonomia-erkidegoetan, estatu-zerbitzuek erabilitako inprimaki, eredu eta formulario guztiak hizkuntza koofizialetara itzultzen bukatzea.
 
- Ministerioetan beharrezko informazioa biltzea Hizkuntzen Bulegoak bere urteko txostena egin dezan.