Gai-zerrenda, 2009ko ekainaren 23koa

 

  1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
  2. Estatuko Administrazio Orokorreko Hizkuntza Koofizialen Bulegoaren 2008ko txostena aurkeztea.
  3. Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde publikoetako zuzendarien txostenak, hizkuntza koofizialen egoerari eta jarduerei buruzkoa.
  4. Ministerioen txostena, herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoari buruzko 11/2007 Legearen betetze-mailari buruzkoa.
  5. Kontseiluaren erabakiak, egiteko jarduerei buruzkoak.
  6. Galde-eskeak.