Gai-zerrenda

  1. Kontseilua eratzea.
  2. Estatuko Administrazio Orokorrak hizkuntza koofizialen inguruko araudia betetzen den aztertzeko Kontseiluaren Presidentziak egindako Txostena.
  3. Estatuko Aldizkari Ofizialaren Agentziako Zuzendariaren txostena, estatuko legeak autonomietako hizkuntzetara itzuli eta argitaratzeko epea murrizteko jarduerei buruzkoa.
  4. Justizia Ministerioaren txostena, Erregistro publikoek hiritarrentzako sortutako ziurtagiriak eta bestelako dokumentazioa hizkuntza autonomikoetara automatikoki itzultzeko sistema bat ezartzeari buruzkoa.
  5. Hizkuntza Ofizialetarako Bulegoak izango dituen eginkizunei buruz Kontseiluaren Presidentziak egindako txostena.
    • Galdetegi baten bidez, diagnostikoa eguneratzea.
    • Prestakuntza-beharrak eta litezkeen jarduerak zehaztea.
  6. Galde-eskeak.