Asturiasko printzerria

armarria

Estatua-autonomia Erkidegoa (Administrazio Orokorra, Bitariko Batzordeak Lankidetza (asturiasko printzerrian, 1993ko abenduaren 15ean sortu zen.

Aztertu beharreko gaiak konposizioaren araberakoa da, baina bost kide bakoitzak ordezkaritza iraunkorrak ditu. Batzordeburua, batzordeburuordea Estatuko administrazioari dagokio, alegia, euskal autonomia erkidegoan. ordezkaritza Bakoitzeko Idazkariak laguntza izango du.

Funtzionamendu arauetan aurreikusitako eginkizunak dira uztailaren 19ko 2004:

  • Zehaztu eta bultzatzeko, aldebiko ikuspuntutik, planak, programak eta jarduerak garatzeko politika erkideen esparruetan bateratuak egitea.
  • Lankidetza-hitzarmenak egitea sustatzea, material horiek zehaztea beharrezkoa den eremuetan, plan edo programa batek bi forma horiek.
  • Mekanismoak diseinatu, egin dezakeen arloetan elkarlanean aritzea, bi administrazioek.
  • Bide izatea jarduera prebentiboetan sortzen diren gatazkak ekiditeko ahaleginean bi administrazioen artean.
  • Interesatzen zaizkigun arazoei konponbide proposamenak bideratzeko biei, bere eskumeneko gaietan.
  • Biek eragiten dioten gai guztiak aztertu eta, bereziki, hauek xedea edo asmoa prozesutik kanpo betetzea eskumen gatazka konpontzen saiatu ez bidez.
  • Lege-mailako arauak aztertzeko, estatukoak nahiz eaekoak, gai horien inguruan gerta daitezkeen sortzen al konstituziokontrakotasun-errekurtsoa planteamendua egiteko asmoz, adostasunik ez jartzeak, 33. artikuluan ezarritakoaren esparruan) 2 / lege organikoa, urriaren 3ko Konstituzio Auzitegia, legeak emandako idazkeran 1 / 2000 Organikoa, urtarrilaren 7a.

Funtzionamendu-arauak