- Kataluniako eguerdiko Aginduak

1. Bilera: 2007ko otsailaren 26an

 • Generalitatearen eta estatuaren arteko bitariko batzordearen eraketa 183. artikuluan aipatutako lege organikoaren 6. eta 2006ko uztailaren 19ko (kataluniako autonomia-estatutua aldatzeko.
 • Bitariko batzordeak izendatzea (lehendakaritza txandaka.
 • Funtzionamendu lerro nagusiak barne-araudia eta etorkizuna eztabaidatzen zuten bitariko batzordeak.
 • Txostenari buruzko aurkezpena eta eztabaida (Administrazio Orokorra lankidetza-harremanak Estado- kataluniako generalitateko Administrazioa, 2006an dagokion irudian.
 • Lan metodo eta ekintzen programazioa bitariko batzordeak 2007an.
 • - Eta eztabaida orokorra aldatzeko prozesua egoerari buruzko irizpideak (kataluniako generalitatearen eta baliabide eta zerbitzuen egoeraren inguruko arazoak.
 • Galde-eskeak.

2. Bilera: 2007ko apirilaren 16a

 • Eztabaidatu eta onartu, hala badagokio, generalitatearen eta estatuaren arteko bitariko batzordearen 0000ko Araudia.
 • 2005Eko urteko Txostena aurkezten egikaritze-egoera eraketa bileran hartutako erabakien bitariko batzordearen txostena da lankidetza eta elkarlanerako mekanismoak dagokionez, estatutua.
 • Gaur egungo egoeraren analisia eta perspektibak katalunian azpiegituretan.
 • Prozesuari buruzko eztabaida, kataluniako generalitatearen baliabideak eta zerbitzuak aldaketa.
 • - Egoeraren txostena.
 • Galde-eskeak.

3. Bilera: 2007ko uztailaren 17an

 • 2008Ko egoerari buruzko txostena aurkezteko hartutako akordioak gauzatzea, generalitatearen eta estatuaren arteko bitariko batzordeak egindako bilerak.
 • Parte hartzeko tresnen inguruko jarduerak, estatutuan jasotako lankidetza eta elkarlana.
 • Aldaketa prozesuarekin lotutako jarduera funtzio eta zerbitzuak kataluniako generalitateak ere.
 • Negoziazio prozesuaren txostena (europar batasunaren ekimenak aztertu eta ondorengo prozesu sinatzen eta berresten, 185. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako (kataluniako autonomia-estatutua.
 • Egoeraren azterketa, eskumen auziak.
 • Galde-eskeak.

4. Bilera: 2008ko urtarrillaren 10a

 • Egoerari buruzko txostenak egiteko bileran generalitatearen eta estatuaren arteko bitariko batzordeak hartutako erabakiak.
 • Lan azpibatzordeen eta lantaldeak.
 • Funtzio eta zerbitzuei lotutako ekintzak aldatzeko prozesua kataluniako generalitateak.
 • Galde-eskeak.

5. Bilera: 2008ko uztailaren 30ean

 • Bitariko batzordeak oroitidazkia onartzea (26.2.2007-26.2.2008) hartutako erabakiak eta garapen maila.
 • - Jarraipen eta Gatazkak saihestea.
 • Egin beharreko jarduerak garatzeko (hirugarren xedapen gehigarrian Aurreikusten.
 • Estatutuen garapena eta funtzio eta zerbitzuei lotutako ekintzak aldatzeko prozesua, Generalitat de catalunya.
 • Galde-eskeak.

6. Bilera: 2009.eko otsailak 24

 • Idazkaritzaren txostena garapenari buruzko erabakien: lankidetza-hitzarmenak, arauen eta - gatazkak saihestea, eta estatutu garapenerako lotutako jarduerak egiteko eta zerbitzuak aldatzeko prozesua.
 • Hirugarren xedapen gehigarrian estatutua betetzea (2009ko aurrekontu ekitaldia.
 • Galde-eskeak.

7. Bilkura: 2009ko uztailaren 21a.

 • Bitariko batzordeak urteko Memoria aurkeztea.
 • Aurreko bileran hartutako erabakien egikaritze-egoera bitariko batzordearen txostena eta lankidetza - eta lankidetza-harremanak eta arauen eta gatazkak saihestea.
 • Funtzio eta zerbitzuei lotutako ekintzak aldatzeko prozesua, Generalitat de Catalunya.
 • Galde-eskeak.

8. Bilera: 2011ko uztailaren 19a

 • Onartu gabeko aktak eta memoriak.
 • Bitariko batzordearen erregelamendua aldatu Zuen Egoera – alegia.
 • Idazkaritzaren txostena).
 • - 2011 Urteko martxoaren 4an, azpibatzordeak hartutako akordioa, aldebiko lankidetza immigrazio gaietan: atzerritarrak lan eta bizileku eta argitaratu dela kontuan hartzea.
 • Kataluniako autonomia estatutuak (Hirugarren Xedapen Gehigarria.
 • Gizarte segurantzaren diruzaintza orokorraren kasuan.
 • Aireportuetako egoerak aztertzea, Girona, Reus eta Lleida, Sabadell, Bartzelona (El Prat eta emakidaren eredu – diseinatua.
 • Nazioarteko babesa: babesa eta babes subsidiarioa (12) / Legearen 4. xedapen gehigarria).
 • Intsuldaketak negoziazioan.
 • Txostenak aztertzeko teknika berriak irekitzea eta aldaketa bat negoziatzea.
 • Galde-eskeak.

7. Bilkura: abuztuaren 1eko 2018

 • Irakurtzea eta onartzea, hala badagokio, urteko 8. bilera Akta, 2011ko uztailaren 19an izan zen.
 • Idazkaritzaren txostena).
 • Lankidetza-harremanak txostena (kataluniako generalitateko Administrazio Orokorreko Estado-administración.
 • Eskualdatutako zeregin eta zerbitzuen egoeraren txostena egin gabe.
 • Nola egin analisi eta informazio-trukea eskumenen inguruko gatazkak konstituzio auzitegian.
 • Generalitateak kataluniako egoera politikoari buruzko gogoeta.
 • Estatu alderdiak dagokionez (alde anitzetako organoetan generalitateak parte lankidetza eta koordinazioa.
 • Eremuan dauden gaiei buruzko informazio-trukea konpromiso ekonomikoak eta fiskalak direla.
 • Azpiegiturako inbertsioari buruzko informazioa trukatzea, garraioa eta hirugarren xedapen gehigarrian (EAC betetzea.
 • Informazioa trukatzea kataluniako zein espainiako legeriaren aplikazioari buruzko hezkuntza eta hizkuntza arloan.
 • Generalitatearen kanpo-harremanak buruzko informazioa trukatzea.
 • Organoen arteko lankidetza suspertuko neurriak hartu eta bere Lantaldeak.
 • Galde-eskeak.