Plan probintzialak eta uharteko ekarpena

36.2. Artikuluan ezarritako eran eta ondorioetarako a) 7 / 1985 legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen bitartean, probintzietako diputazioek (edo antzeko erakundeak), obra eta zerbitzuen probintziako planaren urtero onartzen laguntzeko udal eskuduntza, eta probintziako udalerriek parte hartu behar dute hori lantzen.

Planafinanciarse izango dituprobintziako diputazioa baliabide propioak, udalen ekarpenak ",diru-laguntzakeuskal autonomia erkidegoaren direnestatuak bere kargura.norkaurrekontuak".

  • Dirulaguntzaren helburua

Baliabideak eta azpiegiturak hobetzea laguntzea, udal-zerbitzu eta - ekipamendu ditu.

  • Onuradunak

Probintziako diputazioak, kabildoak eta uharteetako kontseiluak uniprovinciales eta Autonomia-erkidegoetan.

  • Zenbatekoa

Urteko diru-laguntza izan daiteke Egoera:

- 100Eko 50, nahitaez, obra eta zerbitzuen legearen 26. artikuluan eta 7. zenbakia, 1985eko apirilaren 2ko Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen; adibidez, saneamendua, estolderia, zolaketa, ur hornidura, etab.

- 100Eko 40a, gainerako lan egiteko, beharrezkoak izan gabe, udal eskumenekoak diren arabera, 7 / 1985 legearen 25. artikuluan, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen, adibidez: udaletxeak, gizarte -, kultura - eta abar.

- 100Eko 50, urteko aurrekontuaren zenbatekoa urteko planean jasota, hobetzeko eta kontserbatzeko lanak egiteko bide sarearen titulartasuna diputazio probintzialak.

Lehenengo bi lerroaldeetan aipatzen diren procentajes izango aurreko incrementarse gehienez% 60 eta% 50, hurrenez hurren, obrak eta zerbitzuak, udalezgaindiko izatea.

Lurralde antolamendua