Ministroen kontseiluaren erabakia, 2007ko abenduaren 10ean

TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

NEURRIAK

Ministroen kontseiluak 2007ko azaroaren 10eko erabakia hartu zuen (asturiasko printzerrian eta Galizian dute autonomia-erkidegoen "babeseko larrialdi batek eragin eremu horren ondorioz, 2007ko urrian izandako baso-suteek,.

Sortutako kalte pertsonalak eta materialak arintze aldera, legearen 24. artikuluan xedatutakoaren arabera 17 arte eta uztailaren 9ko Sistema nazionala (babes zibila, hainbat neurri hartuko du erabakia, detallándose atalean.Laugarren. - Diru laguntza dagozkionak:

udalaren azpiegituretan Kalte eta probintzia-diputazioen "bideak"

Udalek egiten dituzten proiektuei, probintzietako diputazioek, eskualdeak, udalerriak eta mankomunitateak eta autonomia-erkidegoek uniprovinciales herriguneak, konpondu edo lehengoratzeko lanen lotutako azpiegiturak, ekipamenduak eta zerbitzuak edo instalazioak, herri jabetzako legearen 25.2 artikuluan jasotako beste zazpi/apirilaren 2ko Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen bitartean, bide-sarearen eta probintzia-diputazioen eta autonomia-erkidegoetan uniprovinciales aplikatuko zaie, eta presazko tramitazioaren concedern ezingo zaie diru-laguntza kostuaren% 50eraino, bertako baliabideekin egiten diren lanak laguntza hauetatik kanpo tokiko erakundeak, bai material, makineria edo langileak.

TOKI-ERAKUNDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

  • (BOE, 2019/02/04) 2018ko abenduaren 27ko ebazpenaren Laburpenalurralde politikako estatu idazkaria, alegia, dirulaguntzen deialdia onetsi zuen euskal autonomia erkidegoko udal eta azpiegituretan egindako bideak (asturiasko printzerrian, Galizian, euskal autonomia erkidegoko diputazioen, ministroen kontseiluaren akordioan jasotako 2007ko azaroaren 10ean.

TOKI ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZEN ASIGNACIÓN

  • (BOE, 2019/09/06) 2019 ebazpena, abuztuaren 26aautonomia-erkidegoetako eta tokiko lankidetzarako zuzendaritza nagusiak, emandako dirulaguntzen esleipena erabaki da, eta euskal autonomia erkidegoan eragindako udal azpiegitura sarea (asturiasko printzerrian, Galizian, euskal autonomia erkidegoko diputazioen, ministroen kontseiluaren akordioan jasotako (2007ko azaroaren 10ean.