Informazio estatistikoa

Ustiategiak jasotzen duen EIEL, indizeak, azpiegiturak ezartzeko txostenak informazio geografikoko sistemak (IGS) azterlan eta datu lokalak.

Explotación de la Encuesta

Informes con la explotación de los datos de la EIEL, para las fases 1995, 2000, 2005, 2010 y 2015

Indize "

Oinarrizko azpiegiturak eta hornidurak gabezia adierazleak erakusten (sinpleak 2009-2011ko bitartean, 2012, 2013, eta 2014, eta jaso genuen.

Geografi informaziorako sistemen ezarpenari buruzko txostenak (KSI)

Txostenak eta erabilerak ezartzeko PROZESUA jasotzen duten erakundeek honako hauek EIEL. 2010Ean, 2013. eta 2016. 2018 eta.

Datuen azterketa.

Udalerriak, biztanleria eta azaleraren. a) 2018. Urterako