Toki-administrazioaren Batzorde Nazionalak

Toki-administrazioaren Batzorde Nazionalak argazkia
Toki administrazioko Batzorde Nazionaleko organo iraunkorra (Egoera Orokorra, administrazioaren eta tokiko administrazioaren arteko elkarlana, eta funtzionalki integrándose ogasun eta herri administrazioko organo ministerioan.

Araudia

Tokiko administrazioaren batzordearen arautzen duen oinarrizko arautegiak osatzen du artikuluak, 117, 118 eta 119 7 / 1985 legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen bitartean, 427 / 2005 errege dekretuak eta hura garatzeko apirilaren 15eko osaera arautzen duenak, tokiko administrazioaren batzordearen eginkizunak eta funtzionamendua, 1142 / errege dekretuaren bidez aldatu da, 2012ko uztailaren 27koa.

17. Artikuluan, 7 / 1985 legearen 118 eta 119 apirilaren 2ko. (PDF · 23,45 KB)

427 / 2005 Errege Dekretuak arautzen du batzordearen osaera, funtzioak eta funtzionamendua, CNAL (PDF · 72,09 KB)

2012Ko 1142 / Errege Dekretua, uztailaren 27koa, 427 / 2005 Errege Dekretua aldatzen duen apirilaren 15eko osaera arautzen duenak, tokiko administrazioaren batzordearen eginkizunak eta funtzionamendua (PDF · 157,3 KB)

Osaera

Tokiko administrazioaren batzordearen osaera, 427 / 2005 errege dekretuan dago jasota, apirilaren 15eko errege dekretuak aldatua / 1142 2012ko uztailaren 27ko. Honako organo hauetan egituratzen da:

  • Udalbatza: (Ogasun eta herri administrazio Ministerioa buru titularrak.
  • Tokiko administrazioarekin Elkarlana azpibatzordea: estatuko idazkaritzaren titularra administrazio gidaritzapean.
  • Erregimen. ekonomia, finantza eta zerga: ogasun buru estatuko idazkaritzaren titularra.

Helburuak hobeto betetzeko constituirse lantaldeak aurkez daitezke.

Funtzioak

1. Honako eginkizunak agintzen dizkion toki-administrazioaren batzorde nazionalak 118 eta 119 artikuluetan / 1985 legearen 7, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen zuten, baita sektoreko legeek agintzen dizkion beste guztiak, edo dagozkion administrazio orokorraren eta toki-administrazioaren arteko lankidetzaren (Espainia).
2. Osoko bilkurak Horiek beteko ditu, eta haren ordez azpibatzordeen esleitzen dituztenak izan ezik.
3. Ez Da ahalmen hori eskuordetzen duen txostena losanteproyectos artikuluan aipatutako lege azpibatzordeen 117.4; 7 / legea, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen duen txostena eta c atalean aipatutako 118.1.A.) legeak, egokituko zaizkio beti, al Pleno.